Liigu sisu juurde

Eften Real Estate Fundi üüritulu kasvas eelmisel aastal neli protsenti, fond lubab dividendiks ühe euro aktsia kohta

Viljar Arakas.Foto: Tairo Lutter / Postimees / Scanpix

Eelmisel aastal üüritulusid kasvatanud Eften Real Estate Fundi puhaskasum kukkus enam kui 11 korda.

Fond teatas börsile, et teenis auditeerimata andmetel 2023. aastal miljon eurot puhaskasumit (2022. aastal oli tulemus 11,4 miljonit eurot). Fondijuht Viljar Arakas selgitas, et puhaskasumi vähenemine tuleneb peamiselt kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse ümberhindluse kahjumist kogusummas 13,9 miljonit eurot (2022. aastal sai fond kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest kasumit 3,1 miljon eurot). Fondi kinnisvarainvesteeringuid hindab sõltumatu osapoolena Colliers International.

Telli uudiskiri ja saadame sulle kord nädalas ülevaate Ehituslehe olulisematest lugudest.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress

“Oluline on rõhutada, et fondi varade allahindlus on mitterahaline bilansilise väärtuse muutus, mis ei mõjuta kuidagi fondi tegelikke rahavooge ega dividendi maksmise võimet,” lausus Arakas. “Käesolevad hindamised on tehtud 2023. aasta lõpu seisuga ning seega kajastavad endas rekordkõrget euribori taset. Võib eeldada, et euribori oodatava languse tulemusel kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus osaliselt taastub.”

Arakase sõnul kujunes möödunud aasta peamiseks märksõnaks kiireim intressitõus eurotsooni 25-aastases ajaloos. EfTEN Real Estate Fundi konsolideeritud intressikulu kasvas aastatagusega võrreldes EBITDA (kasum enne intresse, makse ja kulumit) suhtes peaaegu kaks korda, omades otsest mõju ka fondi vabale rahavoole.

Arakas kinnitas, et euribori kasv ei survestanud tänu fondi konservatiivsele finantseerimispoliitikale, investeeringute stabiilsele rahavoole, püsivalt madalale vakantsusele ning klientide heale maksekäitumisele ühegi alusvara rahavooge üle kriitilise piiri.

Fond teatas, et arvestades tütarettevõtete likviidsuspuhvrit, plaanib juhatus 2024. aasta kevadisel üldkoosolekul teha aktsionäridele ettepaneku tasuda möödunud majandusaasta eest netodividendi rohkem kui fondi dividendipoliitika ette näeb – ühe eurot aktsia kohta, mulluse 1,15 euro asemel. Arvestades Eften Real Estate Fund AS aktsia hinda börsil, tähendab see rohkem kui 5% dividenditootlust.

Arakas ennustas, et 2024. aastal võime eeldada ärikinnisvara turutrendide muutust. “Kiire intressitõus on tõenäoliselt minevik ning ees ootab intressimäärade lauge langus,” lausus ta. “Kuna Balti majanduste makrokeskkond on jätkuvalt habras ning kaks aastat kestnud majanduslangus on jätkumas, pöörab fondi juhtkond tähelepanu eelkõige üüritulude juhtimisele ja hoidmisele ning heale koostööle klientidega.”

Arakase hinnangul on kinnisvaraturu osapooled tänaseks harjunud uue intressikeskkonnaga, mis on omakorda eelduseks tehinguteturu aktiviseerumiseks. “Juhul kui sellised eeldused rakenduvad, teeb juhatus käesoleva aasta teises pooles aktsionäridele ettepaneku uue aktsiaemissiooni korraldamiseks, et jätkata fondi kasvustrateegiat,” avaldas ta.

Eften Real Estate Fund teenis 2023. aastal auditeerimata andmetel 30,6 miljonit eurot konsolideeritud üüritulu (2022: 13,5 miljonit eurot) ning 26,1 miljonit eurot EBITDA-d (2022: 11,8 miljonit eurot). Üüritulu ja EBITDA kasv on aastases võrdlused peamiselt seotud fondi ühinemisega EfTEN Kinnisvarafond AS-ga 2023. aasta alguses. Like-for-like põhimõttel arvestatud üüritulu kasvas aastatagusega võrreldes 4 protsenti.

Fondi konsolideeritud EBITDA ületas 2023. aastal intressikulusid 3,3 korda (2022: 6,4 korda).

Fondi pangalaenude kaalutud keskmine intressimäär oli aasta lõpus 5,91%. Mitte ühegi fondi kinnisvarainvesteeringu võla kattekordaja (DSCR) ei langenud 2023. aastal alla 1,2, mis tähendab, et kõikide fondi objektide EBITDA ületas laenude põhiosa- ja intressimakseid vähemalt 20%. Fondi kinnisvaraportfelli DSCR oli 2023. aasta peale kokku 1,8 (2022: 2,2).

EfTEN Real Estate Fund AS investeeris 2023. aastal kinnisvaraprojektidesse kokku 6,7 miljonit eurot, sealhulgas Valkla ja Tartu hooldekodude ehitusse 3,6 miljonit eurot. Olulisi investeeringuid tehti ka logistikasektorisse (kokku 1,8 miljonit eurot), muuhulgas ehitati juurde laopindu Betooni 6 kinnistul Tallinnas ning tehti ümberehitustöid Jurkalnese logistikakeskuses Riias. Lisaks moderniseeriti Saules Miestase kaubanduskeskuse üldalasid, kus investeeringud kokku ulatusid 0,8 miljoni euroni.

2023. aasta detsembris teenis EfTEN Real Estate Fund konsolideeritud üüritulu kokku 2,8 miljonit eurot (259 tuhat eurot rohkem kui novembris) ning 2,2 miljonit eurot EBITDA-d (45 tuhat eurot rohkem kui novembris). Üüritulu kasvas peamiselt kaubanduskeskuste käibeüüride toel. Suuremad kulud olid detsembris seotud nii ühe Riia logistikakeskuse üürniku vahetusega seotud provisjonidega kui ka vaheauditi kuludega.

Detsembris viis fondi  kinnisvarainvesteeringute sõltumatu hindaja Colliers International läbi tavapärase aasta lõpu hindamisprotsessi, mille tulemusel vähenes fondi kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus 2,1% ning fond sai kinnisvarainvesteeringute allahindlusest kahjumit 7,8 miljonit eurot. 2023. aasta kinnisvarainvesteeringute allahindlus on kokku 13,9 miljonit eurot, aastaga vähenes kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus 3,7%.

Kinnisvarainvesteeringute väärtus langes enim büroohoonete segmendis (9%). Logistika segmendis vähenes kinnisvaraportfelli väärtus 3,7% ning tulenevalt turu tootlusmäärade suurenemisest vähenes 5,8% ka hooldekodude õiglane väärtus.

Fondi kinnisvaraportfelli hindamiste tulemusi mõjutas peamiselt kapitalisatsioonimäärade kasv keskmiselt 0,2-0,5 protsendipunkti ning kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) kasv tulenevalt EURIBORi kasvust. Fondi kinnisvaraportfelli sisenemistootlus oli 31.12.2023 seisuga 8,0%. Büroohoonete segmendis on lisaks nimetatud sisenditele konservatiivsem ootus ka hoonete täituvuse ning neto-üüritulu osas.

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta oli 31.12.2023 seisuga 20,2128 eurot. Aktsia puhasväärtus vähenes detsembris vastavalt 3,7%. Kinnisvarainvesteeringute mitterahalist õiglase väärtuse muutust ning plaanitavate dividendide edasilükkunud tulumaksukulu arvestamata oleks fondi aktsia puhasväärtus kasvanud detsembris tavapäraselt 0,6%.

Toimetaja valik

Avaleht Kõik lood

Suured lood

Kõik suured lood

Kui su tooteid või teenuseid kasutatakse ehitusobjektidel või sõltub nende müük objektide valmimisprotsessist, siis on meie andmebaas sulle oluliseks tööriistaks ettevõtte käibe kasvatamisel.

Proovitellimus annab täieliku ligipääsu. Krediitkaarti pole vaja.

Palun sisesta eesnimi
Palun sisesta perenimi
Palun sisesta ettevõtte nimi
E-posti aadress ei ole korrektne
Telefoninumber ei ole korrektne
Kirjuta vastus läbivalt väiketähtedega

Kampaania tingimused. Tutvumistellimuse saad vormistada, kui sa pole enne Ehitusbörsi kasutanud. Registreerimisel kasuta ettevõtte domeeniga e-posti aadressi. Kui ettevõte ei kasuta oma domeeniga e-posti aadresse, siis saad tellimuse vormistada äriregistris kirjas oleva ettevõtte ametliku kontaktaadressiga.