Kasutustingimused

Sisukord

Autoriõigused

Fotod ja illustratsioonid

Ehituslehes ilmunud fotod ja illustratsioonid on autorikaitse objekt ja nende kasutamine autori loata on keelatud. Ehitusleht fotode ja illustratsioonide avaldmiseks litsentsi anda ei saa, kui soovid pilti kasutada, siis võta pildi õiguste omanikuga ühendust ja lepi avaldamise tingimused otse kokku.

Refereerimine

Ehituslehe artiklite sisu võib kasutada maksimaalselt kolme lause ulatuses.

Refereeritud teksti juures peab olema viide, et materjal pärineb Ehituslehest:

  • lause alguses “Ehitusleht kirjutas, et”
  • või lause lõpus “kirjutas Ehitusleht.”

Veebikanalis tuleb viitele lisada aktiivne link Ehituslehe artiklile, kust materjal võetud on.

Kui soovid sisu kasutada suuremas mahus, siis selleks saad lubada küsida aadressil toimetus@ehitusleht.ee.

Kui kasutad Ehituslehes avaldatud materjali väljaandja kirjaliku loata lubatust suuremas mahus, on Ehituslehe kirjastajal õigus küsida selle eest tasu:

  • 200 eurot (lisandub käibemaks) ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest
  • 320 eurot (lisandub käibemaks) korduva kooskõlastamata materjalide igakordse kasutamise eest.