Liigu sisu juurde

2D AutoCAD algajatele

Koolitajad

 • Olga Ovtšarenko

  Tallinna Tehnikakõrgkool, Reaalainete keskus, juhtivlektor

Sisu

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on ehituse spetsialisti digitehnoloogia oskuste arendamine mitmekesistumiste tööülesannete sooritamiseks. Digitehnoloogia kasutatavate integreeritud programmide (AutoCAD nende hugas lihtsamate programmeerimise võimalustega ning teiste programmide integreerimisega), inseneri teadmiste teoreetiline osa võimaldab õppijal edukalt ja ohutult töötada kiiresti arenevas töökeskkonnas, kasutades veebitehnoloogiat. Koolituse käigus antakse teoreetilisi teadmisi insenerigraafikast ja praktilisi oskusi tehniliste jooniste valmistamiseks, vormistamiseks ja edastamiseks programmiga AutoCAD.

Kursuse läbinu:

 • oskab kasutada standardeid ja normdokumente ruumide plaanide joonestamiseks AutoCAD programmiga
 • oskab jooniseid lugeda ja kasutada AutoCAD programmi jooniste muutmiseks ja vormistamiseks
 • oskab kasutada AutoCAD programmi joonestamiseks, et tagada tõhusat koostööd partnerite- ja spetsialistidega

SIHTRÜHM

Tehnilise eriala spetsialistid

TEEMAD

2D Model keskkond AutoCAD:
programmi ülevaade, faili salvestamine
Joonestuskäskude rühm
Muutmise käskude rühm
Sujuvliited

Mõõtmete joonisele kandmine, täiendamine, muutmine
Kihtide kasutamine
Joonise vormistamine, printimine

Plokkide kasutamine
Plaani joonise alus, seinad
Kalkulaatori kasutamise võimalused

Akna, ukse plokk
AutoCAD andmete stiilid:
tekst, mõõtmed, viitejooned
Plaani välis-, sisemõõdud
Maja plaani valmistamine

Ruumide loetelu pindala
AutoCAD tabeli loomine, tabeli stiili kohendamine
Field

Mööbli plokid. Plokkide kasutamine spetsifikatsiooni koostamiseks
Printimine: Model kujutised, Sheet printimine

Katuse plaani joonis
Mõõdud plaanil
Joonise komplekti printimine
Printimine: jooniste komplekti publitseerimine

MAKSUMUS

Koolitus on riiklikult rahastatud ja osalejatele tasuta.

Koolitusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija koolitusel osalemissoovi põhjendus. Palun arvestage, et koolitusele registreerumine ei taga automaatselt koolituse õppegruppi arvamist. Teiega võetakse ühendust koolitusrühma lõplikul komplekteerimisel.

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub kaheksal õppepäeval:

 • 1. päev 03.06.2024 09:00 – 14:00
 • 2. päev 04.06.2024 09:00 – 14:00
 • 3. päev 05.06.2024 09:00 – 14:00
 • 4. päev 06.06.2024 09:00 – 14:00
 • 5. päev 07.06.2024 09:00 – 14:00
 • 6. päev 10.06.2024 09:00 – 14:00
 • 7. päev 13.06.2024 09:00 – 14:00
 • 8. päev 14.06.2024 09:00 – 14:00

Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi.

Toimumiskoht on Tallinna Tehnikakõrgkool, Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135, Tallinn. Kursus toimub 8 kuni 15 osalejaga grupis.

LISAINFO

Hele-Mall Leego
koolitusspetsialist
Tallinna Tehnikakõrgkool
+372 5341 1798
hele-mall.leego@tktk.ee