Liigu sisu juurde

Alliansshanked ehk innovatsiooni toetavad lepingud taristuehituses. Miks tellija peab muutuma ja milleks peab ehitaja valmis olema

 • Addenda

 • veebis läbitav

  6

  täiendõppe punkti

  6

  akadeemilist tundi

 • Millal? 27.02.2024 10:00 - 15:30
 • Pääse: tasuta

Koolitajad

 • Anti Palmi

  Transpordiameti ida regiooni juhataja

  Anti Palmi on Transpordiametis üheks digitaalehituse valdkonna eestvedajaks. Ta on olnud mitmete BIMiga seotud pilootprojektide käivitaja ja koordineerija. Tema põhiülesandeks on tegeleda kogu tee elukaarega ehk projekteerimise, ehitamise ja korrashoiuga. Hetkel on ta Eesti esimese Alliansshanke „Sindi-Lodja silla projekteerimine ja ehitamine“ projektijuht. Anti Palmi omab Volitatud teedeinsener, tase 8, kutset.

Sisu

Ehitusvaldkonnal ja -hangetel on halb maine. Mõne minutiga võib leida otsingumootoritest ligi kümne miljoni euro väärtuses artikleid eurotoetuste tagasinõuete kohta. Probleemid on välja toodud juba ka 2019. a Riigikontrolli auditis „ Ehitushangete lepingute täitmine ja järelevalve“.

Põhilised ämbrid mis kolisevad:

 • Hankeid teostatakse madalaima hinna alusel.
 • Ehitised ei saa valmis nõutud tähtajaks ega eeldatava maksumuse eestEhitustöid hangitakse ja ehitamisega alustatakse puuduliku projekti alusel
 • Tihti algavad vaidlused lisatööde vajaduse ja projekti puuduste üle juba avakoosolekul
 • Ettemaksega finantseeritakse teiste objektide realiseerimist
 • Tellijate, töövõtjate ja omanikujärelevalve vahel puudub usaldus
 • Ehitatud tulemus ei vasta kasutajate ootustele

Olukorras, kus hankijal on eesmärk madalaimast hinnast maksimum välja pigistada ning ehitajal on hoopis vastupidine eesmärk, ei saagi midagi väärtuslikku tekkida. See põhjustab omakorda Eesti ehitussektori madala tootlikkuse, vähese innovaatilisuse ning ka madala maine. Kuna traditsioonilised töövõtumeetodid edu ei taga, siis olukorra parandamiseks nähakse riigi poolt ette koostööl põhinevate hankemudelite järjest laiem kasutuselevõtt. Parimaks koostööl põhinevaks hankemudeliks peetakse Soomest (algselt Austraaliast) pärinevat Alliansshanget.
Alliansshane on hange, mille tulemusena omanik või tellija ning teenusepakkujad töötavad ühtse integreeritud meeskonnana ühe lepingu alusel, kus kõigi osapoolte ärilised huvid on seotud eelkõige projekti lõpptulemusega. Kõik lepinguosalised on võimalikult vara projektiga seotud ning vastutavad riskide eest solidaarselt.

EESMÄRK

Koolituse põhiline eesmärk on anda osalejatele esimene ettevalmistus Alliansshankes osalemiseks – tellija või pakkujana. Kuna allianssleping on väga avatud leping, siis on võtmetähtsusega usaldusliku partneri leidmine – selle eelduseks on väärtuspõhise hanke korraldamisega tutvumine. Koolituse käigus vaadeldakse põhilisi innovatsiooni pärssivaid tegureid ning kuidas allianssmudel aitab neist üle saada. Võrdlusena käsitletakse koolituse käigus ka PPP projekte, kuna ka nendel on potentsiaal toetada innovatsiooni

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, mis on allianssmudel, kuidas see töötab ning selle eelised võrreldes traditsioonilise töövõtuga
 • on oluliselt paremini ettevalmistunum alliansshangete võidukäiguks võrreldes keskmise ehitussektoris tegutsejaga
 • on võimeline valima objekti keerukusele vastava hankemudeli
 • oskab näha innovatsiooni pärssivaid ja toetavaid tegureid
 • saab teadmisi väärtuspõhistest hangetest
 • saab teadmisi alliansslepingus edukust soodustavatest kompetentsidest

TEEMAD

Anti Palmi käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • alliansshange
  – miks üldse peaks sellist mudelit kaaluma?
  – hanke korraldamine
  – ärimudel
  – Sindi-Lodja silla ehitushanke näide
 • innovatsioon taristuehituses
 • digitaliseerimine
 • PPP hanked

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 6 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.

TOIMUMISKOHT

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes.
Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.
E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).
Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt.

KONTAKTINFO

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee