Liigu sisu juurde

Arhitektuurse projekteerimise baaskursus Revitis

Koolitajad

  • Meelis Vanker

    Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor

    Meelis Vanker on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid jms.

Sisu

EESMÄRK

Kursus keskendub Revitis sisalduvate arhitektuursete ja konstruktiivsete töövahendite tutvustamisele. Läbi praktiliste ülesannete õpitakse mudeldama tarindeid, avatäiteid, sisustust jms. Vaadeldakse Revitis sisalduvaid töövahendeid arhitektuurse projekti koostamiseks – evakuatsiooniplaani koostamist, ehitusetappide kajastamist jms. Selgitatakse mudeldamisel tehtavaid põhilisi vigu ning nende vältimise võimalusi. Antakse praktilisi nõuandeid, kuidas koostada korrektne BIM mudel.

Kursuse lõpetanu on võimeline:
– looma Revitiga erinevaid tarindeid (seinad, põrandad, katused, ripplaed)
– looma erinevaid arhitektuurseid ehitiseosi (postid, talad, trepid, rippfassaadid, avatäited jms)
– töötama ruumielementidega ning ruumiandmetega
– koostama arhitektuurset projekti, mis vastaks BIM-mudeldamise heale tavale
– kasutama Reviti evakuatsioonianalüüsi ning ehitusetappide tööriistu
– kasutama Reviti visualiseerimise töövahendeid

SIHTRÜHM

Kursus on mõeldud arhitektidele, aga ka konstruktoritele ja sisearhitektidele või Reviti entusiastidele, kes soovivad õppida kasutama Reviti arhitektuurseid töövahendeid.

Osalemise eelduseks on Windowsi keskkonna ja sellel töötavate tavatarkvarade kasutamisoskus ja kogemus ning Reviti baaskursusel osalemine või sellel kursusel käsitletavate teemade tundmine. Kasuks tuleb eelnev projekteerimiskogemus või kokkupuude arhitektuurse projekteerimisega.

TEEMAD

I PEATÜKK. Tarindid
1. Seinad (Walls)
2. Põrandad (Floors)
3. Katused (Roofs)
4. Ripplaed (Ceilings)

II PEATÜKK. Konstruktiivsed elemendid
1. Vundamendid (Foundations)
2. Karkass (Structural Framing)

III PEATÜKK. Täiendavad ehitiseosad
1. Trepid (Stairs)
2. Käsipuud (Railings)
3. Rippfassaadid (Curtain Walls)
4. Valgustid (Lighting)
5. Muud ehitiseosad (aknad, uksed, mööbel jms)

IV peatükk. Arhitektuurne projekteerimine
1. Töö ruumidega
2. Ehitusetapid

MAKSUMUS

Kursuse maksumus on 352 € + km.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Kursus toimub kolmel päeval: 4., 9. ja 12. septembril kell 9:30 – 14:30 Tallinnas Usesofti koolitusklassis (R. Tobiase 8). Kursuse maht on 18 akadeemilist tundi.

LISAINFO

tel +372 63 05 105
kontakt@usesoft.ee