Liigu sisu juurde

AutoCAD 2D põhikursus

Koolitajad

 • Hele Järv

  Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor

  Hele Järv on Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna puidutöötlemise eriala magistrant ning on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusarhitektuuri eriala. Töötanud arhitektina mitmetes ettevõtetes. Hele töötab Usesoftis tarkvara konsultantiga alates aastast 2015 ja AutoCAD koolitajana alates aastast 2019.

 • Kadri Maikov

  Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor

  Kadri Maikov, PhD, on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala lektor. Ta annab loenguid nii Eestis kui Soome ülikoolis HAMK (University of Applied Sciences). Kadri on teinud mitmeid haljastusprojekte ja võistlustöid aktiivselt alates 1999 aastast. Ta kuulub mitmesse peamiselt maastikukujundusega tegelevasse liitu ning kirjutab aktiivselt populaarteaduslikel kui ka teaduslikel teemadel.

 • Jaak Aavik

  Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor

  Jaak Aavik on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.

Sisu

EESMÄRK

Kursuse eesmärk on tutvustada peamisi tasapinnaliste (2D) joonistega töötamise vahendeid AutoCAD-is: liitjooni, kihte, väljatrükki, annotatsioone, plokke, viirutusi jms, et koos algkursusel omandatud joonestamise kogemusega saavutada põhilised oskused ja ülevaade programmist.

Kursuse lõpetanu:
– oskab seadistada mõõteobjekte ja mõõtmestada tasapinnalisi (2D) jooniseid
– oskab kasutada tasapinnaliste (2D) jooniste töötlemisel vajalikke vahendeid (liitjoon, annotatsioon, plokk, viirutus)
– oskab opereerida kihtidega
– oskab seadistada tasapinnaliste (2D) jooniste väljatrükki
– oskab tasapinnalisi (2D) jooniseid välja trükkida

Kursus toimub AutoCADi baasil, kus kõik teemad töötatakse läbi vastavate harjutuste sooritamisega. Lisaks saavad kuulajad tasuta kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega. Algkursusel läbitud teemasid puudutatakse ainult põgusalt, eeldades, et need on juba omandatud. Iga kursuse läbinu saab tasuta kaasa kursuste konspekti, mis sisaldab rohkem ülesandeid kui klassis käsitletakse, pakkudes nii võimalust iseseisvaks tööks ja täites mingil määral õpiku funktsioone. Samuti anname osalejatele võimaluse lisaväärtusena vaadata tasuta salvestatud AutoCAD-i kihtide ja väljatrüki e-kursust ja AutoCAD-is mõõtmestamise e-kursust.

SIHTRÜHM

Kursus on algkursuse jätkuks, pakkudes põhjalikumat ülevaadet AutoCADist. Oodatud on ka inimesed, kes juba töötavad AutoCADiga, kuid soovivad ennast täiendada põhikursuse teemade osas. On soovitatav, et osalejad valdavad algkursusel käsitletud programmi elemente (vt. AutoCADi algkursuse kirjeldust), et kursusel takerdumata kaasa töötada.

TEEMAD

• Joonestamine kihtidel
• Liitjooned ja splainid; liitjoonte modifitseerimine
• Jooniste lugemine; info jooniselt
• Mudeli ruum ja paberi ruum, vaateaknad
• Plokid ja nende redigeerimine
• Välisviited (Xrefid)
• Viirutused
• Hoone plaani ja vaadete koostamine
• Jooniste sätestamine väljatrükiks

MAKSUMUS

Kursuse maksumus on 352 € + km.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Kursus toimub 13., 14. ja 16. augustil kell 9:30 – 14:30 Tallinnas Usesofti koolitusklassis Tobiase 8. Kursuse maht on 18 akadeemilist tundi. Kursuse läbimine annab 7,2 Inseneride Liidu poolt kinnitatud TP-d.

LISAINFO

tel +372 63 05 105
kontakt@usesoft.ee