Liigu sisu juurde

AutoCAD algkursus

Koolitajad

 • Hele Järv

  Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor

  Hele Järv on Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna puidutöötlemise eriala magistrant ning on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusarhitektuuri eriala. Töötanud arhitektina mitmetes ettevõtetes. Hele töötab Usesoftis tarkvara konsultantiga alates aastast 2015 ja AutoCAD koolitajana alates aastast 2019.

 • Kadri Maikov

  Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor

  Kadri Maikov, PhD, on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala lektor. Ta annab loenguid nii Eestis kui Soome ülikoolis HAMK (University of Applied Sciences). Kadri on teinud mitmeid haljastusprojekte ja võistlustöid aktiivselt alates 1999 aastast. Ta kuulub mitmesse peamiselt maastikukujundusega tegelevasse liitu ning kirjutab aktiivselt populaarteaduslikel kui ka teaduslikel teemadel.

 • Jaak Aavik

  Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor

  Jaak Aavik on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.

Sisu

EESMÄRK

Kursuse eesmärgiks on anda esmane ülevaade tasapinnalise (2D) joonestamise võimalustest AutoCAD-iga ning omandada põhi- ja 3D kursusel osalemiseks vajalikud algteadmised ja -oskused. Algkursuse tempo on põhikursusest aeglasem ja käsitlusviis põhjalikum.

Kursuse lõpetanu:
– omab ülevaadet AutoCADi töökeskkonnast
– oskab kasutada esmaseid tasapinnalisi (2D) joonestusvahendeid ja -võtteid AutoCAD-is
– oskab kasutada esmaseid tasapinnaliste (2D) jooniste modifitseerimisvõtteid AutoCAD-is

Kursus toimub AutoCAD baasil, kus kõik teemad töötatakse läbi vastavate harjutuste sooritamisega. Lisaks saavad kuulajad tasuta kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega. Iga kursuse läbinu saab tasuta kaasa kursuste konspekti, mis sisaldab rohkem ülesandeid kui klassis käsitletakse, pakkudes nii võimalust iseseisvaks tööks ja täites mingil määral õpiku funktsioone. Samuti anname osalejatele võimaluse lisaväärtusena vaadata tasuta salvestatud 3 tunnist AutoCAD e-algkursust.

SIHTRÜHM

Algkursus on mõeldud inimestele, kes pole varem AutoCADiga kokku puutunud. Eelduseks on Windows-keskkonna elementaarne valdamine.

TEEMAD

• Tutvumine AutoCADi liidesega (interface)
• Joonestusala, malljoonised (Templates), navigeerimine joonisel
• Jooned ja punktid, koordinaadid, otsekaugus
• Lihtsamad joonestusvahendid: joon, ring, ristkülik, hulknurk
• Lihtsamad modifitseerimisvahendid: teisaldamine, kopeerimine, pööramine, massiivid

MAKSUMUS

Kursuse maksumus on 235 € + km.

TOIMUMISEG JA -KOHT

Kursus toimub 6. ja 7. augustil kell 9:30 – 14:30 Tallinnas  Usesofti koolitusklassis Tobiase 8. Kursuse maht on 12 akadeemilist tundi. Kursuse läbimine annab 3,8 Inseneride Liidu poolt kinnitatud TP-d.

LISAINFO

tel +372 63 05 105
kontakt@usesoft.ee