Liigu sisu juurde

AutoCAD baaskoolitus

Koolitajad

 • Ants Soon

  Autodesk ATC-koolituskeskuse (Authorized Training Center) sertifitseeritud koolitusinstruktor

  Ants Soon on AutoCAD tarkvara ja raalprojekteerimist õpetanud aastast 1991, Revit tarkvara ja BIM-i aastast 2011. Ta on koolitanud ja õpetanud väga erinevate erialade ja sihtgruppide (üliõpilased, ettevõtjad, spetsialistidest ametnikud jpt) esindajaid. Lisaks on tal ka rahvusvaheliselt tunnustatud insenerpedagoogi (ING-PAED IGIP) diplom.

Sisu

EESMÄRK

Koolituse eesmärgiks on õppida kasutama arvutipaketi AutoCAD 2D tehnilisi võtteid jooniste valmistamisel. AutoCAD-i töökeskkonnas omandatakse teadmised töölehest, klaviatuuri kasutamise võimalustest, õpitakse kahemõõtmeliste jooniste valmistamisel kasutatavaid olulisemaid käske ja dialoogaknaid: joonise seadistamiseks, joonisosade vaatlemiseks, uute objektide lisamiseks ja nende modifitseerimiseks, joonise avamiseks, sulgemiseks ja väljatrükkimiseks, joonise objektidest teabe saamiseks ning joonise varustamiseks tekstide ja mõõtmetega.

Koolituse läbinu oskab

– kasutada tarkvara kasutajaliidest
– luua lihtsaid objekte, neid redigeerida ja muuta nende omadusi
– luua uusi ja kasutada olemasolevaid jooniseid
– vormistada, printida ja jagada jooniseid

SIHTRÜHM

Koolitus on mõeldud kõigile spetsialistidele ja huvilistele, kes soovivad täiendada oma joonestusoskusi ja omandada uusi AutoCAD tarkvara abil.

TEEMAD

I koolituspäev

 • Sissejuhatus. Töökeskkonna tundmaõppimine
 • Uue joonise loomine
 • Joonise kuvamise abivahendid
 • Joonestuse põhivahendid, Draw paneeli põhikäsud
 • Koordinaatide sisestamine
 • Snap – joonestusobjektide kinnituspunktide kasutamine
 • Jooniskihtide (Layers) paneeli põhikäsud
 • Plokk-objektide loomine ja sisestamine joonisesse

II koolituspäev

 • Peamised redigeerimiskäsud (Edit)
 • Viirutused, Hatch ja Fill
 • Tekst ja teksti stiilid
 • Mõõtmed ning mõõtmestamine
 • Pindala, pikkuste jms info saamine (Inquiry commands, seaded)
 • Vaated, Views ja ViewCube

MAKSUMUS

Koolituse hind: 350 € + km. 

TOIMUMISKOHT

Koolitus toimub kahel päeval, 11. ja 12. juunil 2024 kell 9:15 – 15:00 (kokku 12 akadeemilist tundi) AruCAD Süsteemid OÜ koolitusklassis, Lõõtsa 4 II korrus, Tallinn. Koolituse läbimine annab 1 EAP/12 TP.

LISAINFO

Marika Tamm, tel 5145506, marika.tamm@taltech.ee