Liigu sisu juurde

AutoCAD edasijõudnutele

Koolitajad

  • Ants Soon

    Autodesk ATC-koolituskeskuse (Authorized Training Center) sertifitseeritud koolitusinstruktor

    Ants Soon on AutoCAD tarkvara ja raalprojekteerimist õpetanud aastast 1991, Revit tarkvara ja BIM-i aastast 2011. Ta on koolitanud ja õpetanud väga erinevate erialade ja sihtgruppide (üliõpilased, ettevõtjad, spetsialistidest ametnikud jpt) esindajaid. Lisaks on tal ka rahvusvaheliselt tunnustatud insenerpedagoogi (ING-PAED IGIP) diplom.

Sisu

EESMÄRK

AutoCAD jätkukoolitus võimaldab AutoCAD baaskoolituse läbinud ja just temale sobiva perioodi tarkvara kasutamist praktiseerinud inseneril omandada täiendavad ja süsteemsed teadmised ja oskused kesktaseme tarkvarakasutaja tasemel.

Koolituse läbinu oskab:
– kasutada plokkide, atribuutide ja kihtide tööriistu
– kasutada efektiivselt joonisobjektide parameetrite väärtusi
– kasutada ‘Measure’ tööriistu ja tunda tulemuste esitamise ning töötlemise aluseid
– kasutada ‘Data extraction’ tööriista
– mõista annotatiivsuse ehk märgistuste olemust ja rakendusvõimalusi
– teostada infovahetust nii jooniste vahel kui sünergias teiste tarkvaradega

SIHTRÜHM

Koolitus on mõeldud spetsialistidele ja huvilistele, kes soovivad täiendada oma baastaseme joonestusoskuseid AutoCAD tarkvaras.

TEEMAD

Baaskoolituses esitatud põhivõtete kiirkordamine
Plokkide ja atribuutide loomine ja kasutamine, plokkide redigeerimine, plokk plokis, FIELD ploki parameetrina
Dünaamiline plokk, loomine ja rakendused
Täiendavad võtted kihtidega mänedžeerimisel
Infovahetus (sünergia teiste tarkvaradega, BLOCK dialoogaken, Design Center)
Tabelite loomine, joonisobjektide parameetrite väljavõtt (data extraction), COUNT tabelid
Annotatiivsuse olemus ja rakendamine
Mõõtude ja mahtude võtmine (Measure tööriistad), esitamine ning töötlemine
Referentsjoonised (xref)
Väljatrükkide jätkukoolitus
Dokumendihaldus (Sheet Set)

MAKSUMUS

Koolituse hind on 275 € + km osaleja kohta.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub 22.05.2024 kell 09:15 – 16:15 AruCAD Süsteemid OÜ koolitusklassis, Lõõtsa 4, II korrus. Koolituse maht on 8 akadeemilist õppetundi. Koolituse läbimine annab 1 EAP/8 TP.

LISAINFO

Marika Tamm, tel +3725145506, marika.tamm@taltech.ee