Liigu sisu juurde

AutoCAD komplekskoolitus

Koolitajad

 • Ants Soon

  Autodesk ATC-koolituskeskuse (Authorized Training Center) sertifitseeritud koolitusinstruktor

  Ants Soon on AutoCAD tarkvara ja raalprojekteerimist õpetanud aastast 1991, Revit tarkvara ja BIM-i aastast 2011. Ta on koolitanud ja õpetanud väga erinevate erialade ja sihtgruppide (üliõpilased, ettevõtjad, spetsialistidest ametnikud jpt) esindajaid. Lisaks on tal ka rahvusvaheliselt tunnustatud insenerpedagoogi (ING-PAED IGIP) diplom.

Sisu

EESMÄRK

Koolitus on jaotatud kolmeks mooduliks:

1. mooduli eesmärgiks on tunnetada arvutijoonestamise olemust ja AutoCAD tarkvara kohta innovaatilise projekteerimise maailmas ning saavutada lihtsaimad arvutijoonestamise teadmised ja oskused enda loodud jooniseosa väljatrükiks viimiseni.

2. mooduli eesmärgiks on õppida kasutama arvutipaketi AutoCAD 2D tehnilisi võimalusi ja võtteid jooniste valmistamisel.

3. moodul võimaldab 2. mooduli läbinud ja tarkvara kasutamist praktiseerinud inseneril omandada täiendavad ja süsteemsed teadmised ning oskused kesktaseme tarkvarakasutaja tasemel.

SIHTRÜHM

Koolitus on mõeldud kõigile AutoCAD-ist huvitatutele ja spetsialistidele, kes soovivad oma teadmiste ja oskuste arsenali lisada AutoCAD tarkvara kasutusoskus.

TEEMAD

I koolituspäev

 • Ülevaade arvutijoonestamise olemust ja AutoCAD tarkvara kohta innovaatilise projekteerimise maailmas
 • Tutvumine AutoCADi liidese ja lähteseadistustega
 • Joonisobjektide esitamine ja omadused, navigeerimine joonisel
 • Lihtsamad joonestusvahendid: joon, ring, kaar, ristkülik, liitjoon, värvimine
 • Lihtsamad redigeerimismeetodid ja vahendid: nihe, kopeerimine, peegeldamine, pööramine, mastaabi muutmine jne
 • Sissejuhatus joonise vormistamise tehnikasse: tekst, mõõtmestamine
 • Lihtsaim väljatrüki teostamine Model keskkonnas

II koolituspäev

 • Sissejuhatus. Töökeskkonna tundmaõppimine
 • Uue joonise loomine
 • Joonise kuvamise abivahendid
 • Joonestuse põhivahendid, Draw paneeli põhikäsud
 • Koordinaatide sisestamine
 • Snap – joonestusobjektide kinnituspunktide kasutamine
 • Jooniskihtide (Layers) paneeli põhikäsud
 • Plokk-objektide loomine ja sisestamine joonisesse

III koolituspäev

 • Peamised redigeerimiskäsud (Edit)
 • Viirutused, Hatch ja Fill
 • Tekst ja teksti stiilid
 • Mõõtmed ning mõõtmestamine
 • Pindala, pikkuste jms info saamine (Inquiry commands, seaded)
 • Vaated, Views ja ViewCube

IV koolituspäev

 • Baaskoolituses esitatud põhivõtete kiirkordamine
 • Plokkide ja atribuutide loomine ja kasutamine, plokkide redigeerimine, plokk plokis, FIELD ploki parameetrina
 • Dünaamiline plokk, loomine ja rakendused
 • Täiendavad võtted kihtidega mänedžeerimisel
 • Infovahetus (sünergia teiste tarkvaradega, BLOCK dialoogaken, Design Center)
 • Tabelite loomine, joonisobjektide parameetrite väljavõtt (data extraction), COUNT tabelid
 • Annotatiivsuse olemus ja rakendamine
 • Mõõtude ja mahtude võtmine (Measure tööriistad), esitamine ning töötlemine
 • Referentsjoonised (xref)

MAKSUMUS

Koolituse hind: 745 € + km. Hinnas sisalduvad: kohvipausid, lõuna, koolitusarvuti kasutus.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub neljal õppepäeval:

13.08.2024  kell 9:15 – 15:00
20.08.2024 kell 9:15 – 15:00
21.08.2024  kell 9:15 – 15:00
03.09.2024  kell 9:15 – 16:15

Toimumiskoht on AruCAD Süsteemid OÜ koolitusklass, Lõõtsa 4 C-korpus, II korrus, Tallinn. Koolitus toimub kuni 6 osalejaga grupis.

LISAINFO

+372 6306 551

koolitus@arucad.ee