Liigu sisu juurde

Autodesk Civil 3D baaskursus

Koolitajad

  • Ingmar Aija

    Infrakit OÜ juhatuse liige, Usesoft AS tarkvara konsultant

    Ingmar Aija on lõpetanud Eesti Maaülikooli veemajanduse erialal, töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 10 aasta. Visualiseerinud InfraBIM OÜ ettevõttega enamuse Eesti viimase 10 aasta suurematest taristuprojektidest. Täna toimetab Ingmar Aija Infrakiti tarkvara platvormiga, aidates taristu ehituse protsesse digitaliseerida.

Sisu

EESMÄRK

Civil 3D on töövahend inseneridele teede, detailplaneeringute, geodeesia, keskkonnarajatiste jms projekteerimiseks. Koolituse eesmärk on Civil 3D tarkvara peamiste funktsioonide tundma õppimine ja 3D andmetega töötamine.

Kursuse lõpetanu:
– omab ülevaadet Autodesk Civil 3D tarkvara töökeskkonnast
– omab teadmisi Autodesk Civil 3D tarkvara peamistest funktsioonidest
– omab ülevaadet infra ehitusinfo (BIM) põhimõtetest
– omab ülevaadet peamistest infra ehitusinfo (BIM) töös kasutatavatest andme/failiformaatidest
– oskab seadistada ja alustada projekte kasutades Eestis heaks kiidetud alusfaile
– oskab kasutada ja muuta infra ehitusinfo (BIM) mudelit
– oskab koostada pinnamudeli Maa-ameti avaandmetest ja 3D geoaluselt
– oskab koostada pikiprofiili
– oskab tehtud mudelit/andmeid jagada teistega

Koolitusel tutvutakse tarkvara põhifunktsioonide ja -võimalustega. Vaadatakse, kuidas kasutada Civil3D tarkvaraga tehtud jooniseid ja mudeleid. Kasutatakse Maa-ameti avaandmeid ja geodeesiast saadavaid andmeid, et teha lihtsaid näiteülesandeid. Tutvutakse avatud failiformaatide *.landXML ja *.IFC loomise ja kasutamisega. Koolitusel kasutatakse Digitaalehituse Klastri, InfraBIM töörühma poolt koostatud mall-joonist/alusfaili.

SIHTRÜHM

Kursusele on oodatud kõik, kes alustavad Civil 3D tarkvara kasutamisega. Geodeedid, projekteerijad, projektijuhid ja teised taristu ehitusvaldkonna spetsialistid. Kursus eeldab baasteadmisi AutoCADist.

TEEMAD

Autodesk Civil 3D töökeskkond ja sätted:
• Alusfaili (template) ja stiilide kasutamine
• Töötamine Civil 3D joonise objektidega

Töö erinevate andme/failiformaatidega:
• IFC, LandXML, GIS
• Revit, Infraworks, Infrakit
• Eesti Maa-ameti avaandmete kasutamine
– Maapinnapinnamudel(GEOTIFF)
– Ortofoto (ECW)
– Punktipilved (LAZ,LAS)
– Katastripiirid (Esri SHP)

Modelleerimine ja vaated:
• Pinnamudeli koostamine/korrigeerimine erinevatest lähteandmetest
– Geoaluselt
– Mõõdistusandmetest
– Punktipilvest
– 2D geoaluselt
• Pikiprofiili koostamine
– Trassitelje koostamine
– Projektse profiili koostamine

Andmete jagamine:
• LandXML ja IFC failide eksport
• Joonise jagamine veebivaaturi kaudu

MAKSUMUS

Kursuse maksumus on 336  + km.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Kursus toimub 5. ja 6. septembril kell 9:30 – 14:30 Tallinnas Usesofti koolitusklassis (R. Tobiase 8). Kursuse maht on 12 akadeemilist tundi.  

LISAINFO

tel +372 63 05 105
kontakt@usesoft.ee