Liigu sisu juurde

BIMi baasteadmised ehitise korrashoius

 • Tallinna Tehnikaülikool

 • veebis läbitav

  52

  akadeemilist tundi

 • Millal? 15.01.2024 - 11.02.2024
 • Pääse: tasuta

Koolitajad

 • Raido Puust

  PhD, TalTech

Sisu

BIM kontseptsioon, printsiibid ja tehnoloogia. BIM mudelitele esitatavad nõuded tellija vaatevinklist fookusega mudelpõhiseks korrashoiuks. Varakeskne lähenemine ning ühtse ehituse klassifitseerimissüsteemi rakendamine. Ülevaade mudelpõhistest (BIM) korrashoiu rakendustest.

Koolitus toimub Moodle keskkonnas e-õppe vormis iseseisvalt. Ühe kuu kestel tuleb läbida erinevad väiksemad e-kursused (moodulid). Kõigile edukatele lõpetanutele väljastatakse tunnistus (digitaalne).

EESMÄRK

BIM infomudelite kasutamine korrashoius.

SIHTGRUPP

Kinnisvara teenust osutavad/korraldavad korrashoiu- ja haldusjuhid, korrashoiu tööjuhid, kinnisvarahaldurid, -hooldajad; BIMi põhiste tööprotsesside rakendajad kinnisvarasektorile.

EELDUSED

Algtasemel kasutaja baasdigioskused; baasdigioskused iseseisva kasutaja tasemel.

ÕPIVÄLJUND

 • Omab baasteadmisi BIM kontseptsioonist, tehnoloogiast ja modelleerimise põhimõtetest;
 • oskab defineerida korrashoidu puudutava informatsiooni ulatuse BIM mudelites;
 • omab ülevaadet ühtsest ehituse klassifitseerimissüsteemist ning oskab seda rakendada oma varade kontekstis;
 • omab ülevaadet mudelpõhisest (BIM) korrashoiu rakendustest.

KONTAKT

Inge Põder
6202063
inge.poder@taltech.com