Liigu sisu juurde

Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine

Koolitajad

 • Martina Proosa

  AS Merko Ehitus Eesti jurist

  Martina Proosa on juristina tegutsenud üle 20 aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui 10 aastat. Selle aja sisse mahub töö juristina advokaadibüroos ja ühes Eesti suurimas ehitusfirmas ning õiguskantsleri nõunikuna. Ta on olnud planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus tegeles nii õigusloomega - osales planeerimisseaduse ja muude õigusaktide väljatöötamises -, planeeringute järelevalvega kui ka muude planeerimisosakonna ülesannetega. Igapäevase töö kõrvalt on Martina kirjutanud artikleid ning kaks ehitusseadustikku ning planeerimisseadust tutvustavat raamatut sarjas Kinnisvarakool. Lisaks on viinud läbi hulgaliselt koolitusi, muu hulgas sisekoolitusi kohalikes omavalitsustes.

Sisu

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on tutvustada detailplaneeringu eesmärki, selle koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme. Veel vaadatakse, millised on detailplaneeringu seosed teiste planeeringutega ja detailplaneeringu alusel antavate lubadega. Koolitusel käsitletakse ka kohalike omavalitsuste praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast.

Koolitus annab
– detailse ülevaate detailplaneeringutest ja nende koostamisest
– teadmisi sellest, mida on vaja detailplaneeringuga reguleerida ja mida mitte (nt korterite ja parkimiskohtade arv, haljastus, jäätmete ladustamine jms)
– ülevaate, millised on kohaliku omavalitsuse võimalused mõjutada detailplaneeringu elluviimist

Koolitusel osaleja teab:

 • millal ja milleks on detailplaneering vajalik
 • milliseid ülesandeid lahendatakse detailplaneeringuga
 • kuidas seondub detailplaneering teiste planeeringutega ja selle alusel antavate lubadega
 • mis on detailplaneeringuga määratava ehitusõiguse sisu
 • kuidas on võimalik detailplaneeringu koostamises kaasa rääkida
 • millised võimalused on detailplaneeringu lahenduse muutmiseks

SIHTRÜHM

 • Riigi- ja kohaliku omavalitsuste ametnikud, kes tegelevad planeerimise ja ehitamise valdkonnaga
 • Kinnisvara arendamisega tegelevate ettevõtete spetsialistid, sh maaklerid ja hindajad
 • Ehitusettevõtete spetsialistid, kes tegelevad igapäevaselt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse küsimustega
 • Arhitektid ja projekteerijad

TEEMAD

 • Detailplaneeringu koostamise alus ja eesmärk
 • Detailplaneeringuga lahendatavad ülesanded (probleemid praktikas)
 • Ehitusõiguse sisu
 • Detailplaneeringu siduvus (milline osa detailplaneeringust on siduv ja milline mitte)
 • Detailplaneeringu koostamise menetlus (koostamise etapid, tähtajad, isikute kaasamine)
 • Detailplaneeringu kehtestamise otsus (pädev isik, mida peab otsus sisaldama)
 • Detailplaneeringu kehtivus
 • Detailplaneeringu elluviimine ja muutmine, sh kasutusotstarbe muutmine.
 • Detailplaneeringu elluviimise kava
 • Detailplaneeringu elluviimiseks sõlmitavad lepingud
 • Kolmandale isikule detailplaneeringust tulenevad õigused
 • Detailplaneeringuga määratud tingimuste muutmise võimalused

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 249 €. Hind sisaldab käibemaksu.
Koolitus “Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine” + täiendavad lisaõppematerjalid “Uus ehitusseadustik ja ehitamine. Praktilised näpunäited uue seaduse rakendamisel” ja “Planeerimisseadus ja selle rakendamine. Nõuanded ja praktilised näited”– 271 €.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub 26.09.2024 kell 10.00-15.15. Koolituse auditoorne maht on 6 akadeemilist tundi.

Koolitus toimub hübriidõppe vormis – osaleja saab valida, kas osaleb kontaktkoolitusel klassiruumis või veebi teel.

Kontaktkoolitus toimub Kinnisvarakooli koolitusklassis Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel ruumis number 138 (sissepääs sisehoovist). Flora Maja sisehoovis on tasuline parkla. Parkimine ümberkaudsetel tänavatel tasuta.

Online-koolitus toimub MS Teamsi keskkonnas. Osalemise info saadetakse osalejatele eraldi registreerumise järel.

LISAINFO

Margot Toompark
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee