Liigu sisu juurde

DIALux valgusarvutusprogrammi kasutamine

Koolitajad

  • Ingrid Knuut

    Tallinna Ehituskooli elektri õppesuuna juhtõpetaja

    Ingrid Knuut omab sisetööde elektriku haridust. Ta on töötanud Tartu Kutsehariduskeskuses elektriala kutseõpetajana ning 2015. aastal Merekoolis õpetades laeva elektrisüsteeme ja automaatikat, hetkel on Tallinna Ehituskooli elektriõppesuuna juhtõpetaja. Projekteerimise kogemust on 15 aastat. Ingrid Knuut on Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidus sisetööde elektrikute eksamikomisjoni liige.

Sisu

EESMÄRK

Koolitus on mõeldud eelkõige projektjooniste koostajatele ja elektrifirmade töötajatele, kes tegelevad oma igapäevatöös valgustussüsteemide paigalduse ja hooldusega.

Kursuse läbinu:
– kavandab tööprotsessi käigus valgusjuhtimise paigalduse lähtudes etteantud tööülesandest
– mõistab valgusjuhtimise tööpõhimõtteid ja seoseid füüsika seaduspärasustega
– koostab valgusarvutused lähtudes etteantud tööülesandest
– oskab kasutada DIALux programmi peamisi funktsioone
– järgib tööde teostamisel tööohutus- ja elektriohutus- ning keskkonnaohutusnõudeid

SIHTRÜHM

Koolituse sihtrühm on projektjooniste koostajad ja elektrifirmade töötajad, kes tegelevad oma igapäevatöös
valgustussüsteemide paigalduse ja hooldusega.

TEEMAD

Teoreetilise õppe teemad – 21 h

1) Workspace (režiimid), 1 h 2. Lihtsa interööri ja selle valgustuse planeering, 4 h
3) Ruumi loomine dwg (AutoCAD) faili abil, 4 h
4) Tekstuuride määramine, 1 h
5) Akende ja uste paigaldus, 1 h
6) Tööpinna määramine, 1 h
7) Valgustuse häälestus, 1 h
8) Mitmekorruselise maja loomine, ruumi katuse muutmine, 4 h
9) Töö hoonet ümbritseva valgustatav alaga, 2 h
10) Projekti dokumentatsiooni koostamine, 2 h

Praktilise õppe teemad – 19 h

1) Hoone valgusarvutusprojekti koostamine, 19 h

MAKSUMUS

Koolituse maksumus in 530 €.

TOIMUMISKOHT

Tegemist on praktilise koolitusega, mis eeldab koolis kohapeal käimist.
Koolitus toimub kaks korda nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti, õhtusel ajal kell 17.00-21.00, viimasel nädalal esmaspäeval ja teisipäeval.
Kokku on 8 koolituskorda: 8.04., 10.04., 15.04., 17.04., 22.04., 24.04., 29.04. ja 30.04.2024.
Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:

– eesti keele valdamine tasemel, mis on vajalik kursuse sisu omandamiseks
– varasem kokkupuude valgustussüsteemide paigalduse või hooldusega (tutvu õppekavaga).

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt õppegruppi arvamist. Koolitusele pääsenutega võetakse ühendust e-maili või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse algust. Koolitusele mittepääsemisest teavitatakse e-maili teel.

Koolitus toimub Tallinna Ehituskooli auditooriumis Pärnu mnt 162.

LISAINFO

Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
5558 0285