Liigu sisu juurde

DIALux valgusarvutusprogrammi kasutamine

Koolitajad

 • Ingrid Knuut

  Tallinna Ehituskooli elektri õppesuuna juhtõpetaja

  Ingrid Knuut on tegutsenud elektrotehnilises valdkonnas, alates 1995. aastast ja madalpinge elektripaigaldise projekteerimisega ja sellealaste konsultatsioonidega alates 2002. aastast . 2008. aastal alustas Knuut töötamist kutseõpetajana, ta õpetab välja tulevasi elektrikuid ja elektrotehnika valdkonnas töötavaid isikuid.

Sisu

Koolitus on mõeldud eelkõige projektjooniste koostajatele ja elektrifirmade töötajatele, kes tegelevad oma igapäevatöös valgustussüsteemide paigalduse ja hooldusega.

Tegemist on praktilise koolitusega, mis eeldab koolis kohapeal käimist.
Koolitus toimub kaks korda nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti, õhtusel ajal kell 17.00-21.00.
Kokku 8 koolituskorda: 15.01., 17.01., 22.01., 24.01., 29.01., 31.01., 05.02. ja 07.02.2024.

EELDUSED

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on eesti keele valdamine tasemel, mis on vajalik kursuse sisu omandamiseks
varasem kokkupuude valgustussüsteemide paigalduse või hooldusega,

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse läbinu:

 • Kavandab tööprotsessi käigus valgusjuhtimise paigalduse lähtudes etteantud
  tööülesandest.
 • mõistab valgusjuhtimise tööpõhimõtteid ja seoseid füüsika seaduspärasustega;
 • koostab valgusarvutused lähtudes etteantud tööülesandest;
 • oskab kasutada DIALux programmi peamiseid funktsioone;
 • järgib tööde teostamisel tööohutus- ja elektriohutus- ning keskkonnaohutusnõudeid.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt õppegruppi arvamist. Koolitusele pääsenutega võetakse ühendust e-maili või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse algust.

KONTAKT

Kaia Liikane
5558 0285
kaia.liikane@ehituskool.ee