Liigu sisu juurde

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded projekteerijatele

 • Addenda

 • veebis läbitav

  4,2

  täiendõppe punkti

  6

  akadeemilist tundi

 • Millal? 24.09.2024 10:00 - 15:30
 • Pääse: 218.38 €

  (179 € + km 22%)

Koolitajad

 • Mart Olesk

  Estolux OÜ tegevjuht ja tuleohutuse spetsialist

  Mart Olesk on ehitusliku ja korraldusliku tuleohutusega tegeleva ettevõtte Estolux OÜ tegevjuht ja tuleohutuse spetsialist. Alates 2011. aastast on ta Eesti Turvaettevõtete Liidu kutseeksami komisjoni liige. Aastatel 2006-2013 töötas Mart Olesk Päästeametis, oli Põhja Päästekeskuse Insenertehnilise büroo juhtivinspektor. Igapäevaselt tegeleb Mart ehitusprojektide tuleohutusosade ning detailplaneeringute koostamise ja parandamisega, ehitise mitte standardsete tuleohutuslahenduste väljatöötamise ja põhinõuetele vastavuse tõendamisega, ehitusettevõtete konsulteerimisega ehitamisel tuleohutuslahenduste osas, ehitiste tuleohutusnõuetele vastavuse kontrolli ja nõuetele vastavuse osas arvamuste koostamisega, ehitise konstruktsioonide hindamise ja nõuetele vastavuse arvutamisega, ehitise tuleohutuse osa nõuetele vastavuse hindamisega (kütteseadmed, konstruktsioonid, päästetööde tegemise võimalused, paigaldised jne), ehitiste kasutusloadokumentatsiooni koostamise ja hindamisega, tuletõkketööde projektijuhtimise ja ettevõtete enesekontrolli osas konsulteerimise ja enesekontrolli tuleohutusaruande koostamisega, samuti tuleohutuspaigaldiste ning tuletõrje veevõtukohtade kontrolliga. Koolitanud on Mart Olesk aastast 2007. Ta viib läbi nii projekteerijatele ning ehitajatele suunatud tuleohutusalaseid koolitusi kui ka tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitusi.

Sisu

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ehitusprojekti tuleohutuse osa nõuetest, mis vastaks seadusandlusele ja samas hoiaks ehituskulusid silmas pidades ehitusprojekti tuleohutuse osa optimaalse.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet ehitise tuleohutuse nõuetest ja lahendusi pakkuvatest õigus- ning normatiivaktidest
 • teab mis eesmärgid on ehitistele esitatud tuleohutusnõuetel
 • oskab määrata ehitise ja selle osa kandekonstruktsioonide tulepüsivust
 • oskab jagada ehitise ja selle osa tuletõkkesektsioonideks
 • oskab määrata ehitise pindade tuletundlikkust
 • teab evakuatsioonile esitatavaid nõuded ning nende nõuete muutmise alternatiive
 • tunneb ehitistevahelise tule leviku takistamise meetmeid
 • tunneb tuleohutuspaigaldisi
 • tunneb tuleohtu suurendavate paigaldiste tuleohutusnõudeid
 • teab kuidas ehitises ja selle osas tagada päästemeeskonna ohutus ja tegutsemisvõimalused
 • on kursis enim levinud eksimustest ehitise projekteerimisel

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 4,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).

SIHTRÜHM

Koolitus on suunatud ehitise arhitektuursete -ja eriosade projektide koostajatele

TEEMAD

 • Ülevaade ehitise tuleohutuse nõudeid ja lahendusi pakkuvatest õigus- ning normatiivaktidest

  • õigusaktid, mis reguleerivad ehitise tuleohutust
  • normatiivaktid, mis reguleerivad ehitise tuleohutust
 • Ehitise ja selle osa kandekonstruktsioonide tulepüsivuse määramine
  • kandekonstruktsioonide ja seda jäigastavate konstruktsioonide tulepüsivuse määramine
  • kandekonstruktsioonidele määratud tulepüsivuse nõude muutmise alternatiivid
 • Ehitise ja selle osa tuletõkkesektsioonideks jagamine
  • ehitise osa tuletõkkesektsioneerimine osade kasutusotstarbe järgi
  • ehitise osa tuletõkkesektsioneerimine piirpindalade järgi
  • ehitises määratud tuletõkkesektsioonide nõude muutmise alternatiivid
 • Ehitise pindade tuletundlikkuse määramine
  • ehitise pindade tuletundlikkus
  • ehitise pindade tuletundlikkuse nõuete muutmise alternatiivid
 • Ehitisest ja selle osast evakuatsiooni tagamine
  • evakuatsioonile esitatavad nõuded
  • evakuatsioonile esitatavate nõuete muutmise alternatiivid
 • Ehitistevahelise tule leviku takistamise meetmed
  • tuleohutuskujad
  • tuleohutuskujade puudumisel alternatiivid tule leviku takistamiseks ehitiste vahel
 • Tuleohutuspaigaldised
  • tulekustutid
  • tulekahjusignalisatsioon
  • tuletõrje voolikusüsteem
  • sprinklersüsteem
  • suitsueemaldussüsteem
  • turvavalgustus
  • piksekaitse
 • Tuleohtu suurendavate paigaldiste tuleohutusnõuded
  • küttesüsteem
  • ventilatsioonisüsteem
  • plahvatusohtlik keskkond
 • Päästemeeskonna ohutus ja tegutsemisvõimaluste tagamine ehitises ja selle osas
  • väline tulekustutusvesi
  • päästemeeskonna juurdepääsud ehitisele ja ehitise osadele
  • päästemeeskonna ohutus
 • Enim levinud eksimused ehitise projekteerimisel

MAKSUMUS

Registreerides kuni 13. septembrini 2024 kehtib soodushind 179 € + km (218,38 €), hiljem tavahind 209 € + km (254,98 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub 24. septembril 2024 kell 10.00–15.30 (6 akadeemilist tundi).

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes.
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

LISAINFO

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee