Liigu sisu juurde

Ehitiste restaureerimine

Koolitajad

 • Tallinna Tehnikaülikooli lektorid

 • Muud eriala spetsialistid

Sisu

Eesmärk

 • Anda vajalikud teadmised ehitiste kahjustuste ja nende põhjuste uurimiseks.
 • Õpetada kahjustuste kõrvaldamise ja restaureerimistööde projekteerimise variantlahendusi.
 • Anda teadmised ehitiste restaureerimistööde tegemiseks.

Sihtgrupp

Ehitusinseneri haridusega või ehitusvaldkonna töökogemusega inimesed, kes soovivad täiendada oma teadmisi.

Eeldused

puuduvad

Teemad

 • Muinsuskaitseseaduse jälgimine projekteerimise, restaureerimise, konserveerimise ja muinsuskaitselise järelevalve puhul.
 • Ajaloolised konstruktsioonid ja konstruktsioonide sõlmed.
 • Ülevaade hoonete ja ehitiste restaureerimise problemaatikast.
 • Materjalide ja konstruktsioonide kahjustuste mõjurid ning põhjused.
 • Diagnoos ja uurimise tehnika. Ülevaade ehitusfüüsika küsimustest.
 • Vundamentide kahjustused ja remont.
 • Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide, teras-, puit- ja puidupõhjaliste konstruktsioonide kahjustused ja nende likvideerimine.
 • Hoone osade kahjustused ja remont.
 • Ajaloolised ehitus- ja viimistlusmaterjalid, nende ja kahjustused ja parandamine.
 • Interjööride kaunistamise tehnikad ja restaureerimise põhimõisted.
 • Kaasaegsete tehnosüsteemide rajamine ajaloolistesse hoonetesse.
 • Inseneri ja arhitekti koostöö.
 • Muinsuskaitselise järelevalve aruande koostamine.

Koolitus toimub alates oktoobrist Tartu kolledžis, Puiestee 80A.

Õpiväljund

Õppeaine läbinu peab oskama:

 • hinnata ehitusmaterjalide, nagu betooni- ja raudbetooni, terase, kivimaterjalide, puidu ja puidupõhjaliste materjalide ning erinevate konstruktsioonide nagu vundamendid, muud kandekonstruktsioonid, katused ja viimistlustööde kahjustuste mõjureid ja põhjusi;
 • teadma uurimistehnikat ja selle kasutamise erinevaid võimalusi;
 • oskama määrata võimalikke restaureerimis- ja vajadusel tugevduslahendusi.

Keel

eesti

Maht

 • auditoorne õppetöö: 48 akadeemilist õppetundi
 • iseseisev/muu õppetöö: 108 akadeemilist õppetundi

EAP
6

Tunnistus

TalTech tunnistus

Kontakt

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee