Liigu sisu juurde

Ehitusinseneri, projekti- ja objektijuhi täiendkoolitus

Koolitajad

  • Jaak Sori

    Volitatud ehitusinsener (tase 8), J-Inseneribüroo OÜ

Sisu

EESMÄRK

Koolitussarja teemad on valitud vastavalt ehitusjuht tase 6 ja ehitusinseneride kutsestandardis esitatud nõuetele. Koolitussarja eesmärk on täiendada osaleja teadmisi ja oskusi vastavalt programmis nimetatud teemadele.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

– tunned erinevatele konstruktsioonitüüpidele esitatavaid kvaliteedinõudeid
– teab peamisi konstruktsioonitüübi hälbeid ja vigu
– oskab saavutada vastavalt konstruktsioonitüübile nõutud kvaliteedinõudeid
– teab, millised on valedest lahendustest tekkivad kahjustused, nt niiskus, hallitus, ebameeldiv hais või tervisemured

SIHTRÜHM

  • projektijuhid
  • objektijuhid
  • arhitektid
  • ehitusinsenerid
  • ehitusjärelevalve insenerid
  • ehitusettevõtete juhid

TEEMAD

PÄEV 1: 5. aprillil kell 10.00-13.15

Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid. Raudbetoonfassaadid. Kontroll, vead ja parandamine

Betoonkonstruktsioonide projekti lugemise erisused
– betoonkonstruktsioonide, betoonelementide projekti seletuskiri
– betoonelementide joonised

Betoonkonstruktsioonide (raudbetoonfassaadide) ehitamise erisused
– fassaadielementide valmistamine
– betoonkonstruktsioonide ja sarruse keevitamine
– betoonkonstruktsioonide praod ja mahukahanemine
– betooni pinnad. Uus By 40 2021
– pindade vead ja selle parandamine By41, By 70
– projekti vead ja tagajärjed betoonpindadel

Talvine raudbetoonelementide ja raudbetoonfassaadi töö
– betoonkonstruktsioonide mehaanilised, füüsikalised ja keemilised kahjustused
– betoonkonstruktsioonide ehitusvigade näiteid
– talvine töö. Millised on tagajärjed talviste nõuete eiramisel
– kaldvihm ja fassaadi märgumine. Mida näitab termopilt?
– probleeme vuukimistöödel. Seinte märgumine
– betooni niiskus
– müra. Müra mõõtmine ja miks see ei vasta ootustele

PÄEV 2: 12. aprillil kell 10.00-13.15

Ehituslikud teraskonstruktsioonid

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr. 305/2011 tulenevad nõuded teraskonstruktsioonide valmistamisele

– teraskonstruktsioonide valmistamine EN-1090-1
– teraskonstruktsioonide tootmisohje
– kandvate teraskonstruktsioonide CE tähis

Teraskonstruktsioonide valmistamine. Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele EVS-EN 1090-2
– ehitamisklass
– korrosioonitõrjest tulenev pinna ettevalmistusklass
– ehitushälvete klass

Kvaliteedidokumendid
– kvaliteediplaan
– keevitustööde plaan

Keevitamine
– ehituskonstruktsioonid, terastorud, raudbetoonkonstruktsioonid
– keevituse kvaliteedinõuded metallide keevitamisel
– keevitustööde EVS-EN ISO 5817:2014 Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi
– keevitajate pädevus
– keevitustööde koordinaator ja keevitustööde koordinaatori kohustused
– Keeviste visuaalne kontroll
– keeviste NTD kontroll ja teised kontrolli meetodid ja võimalused
– poltliited, ankrupoldid ja nende vastavuse tõendamine.
– teraskonstruktsioonide poltliidete komplekt ja komplektsus.

Lühiülevaade korrosioonitõrjest
– keskkonnaklass ja keskkonnaklassile vastavad korrosioonikaitse nõuded
– tsingitud teraskonstruktsioonid
– terase kuumtsinkimine
– terasele tsingi termiline pihustamine
– teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega

Enamlevinud projekteerimisvead
– EVS-EN 1090-2-2018 Nõuete mittekajastamine ehitusprojektis
– keevitusvead
– pindade ettevalmistusvead
– korrosioonikaitsevead
– teraspindade korrosioonikaitse parandamine

PÄEV 3: 19. aprillil kell 10.00-13.15

Plokkmüürid: kvaliteet, ehitushälbed ja probleemid
– plokkmüüritöö põhitüübid
– betoonplokkseinad, kergplokk (Fibo, Bauroc ja VKG plokk, Leca, Weber Kahi plokk), looduskiviplokk
– omadused ja kvaliteedinõuded. Nende klassifitseerimissüsteem ja nõuete valik, kvaliteedinõuete täitmise tõendamine
– ehitushälbed
– plokkmüürist tuletõkkekonstruktsioonid. Erinevatest tuletõkkeseinte väärtustest ja kuidas neid saavutada?
– heliisolatsiooni nõuetest ja kuidas neid saavutada?
– kandekonstruktsioonid, vaheseinte konstruktsioonid
– kivimüür
– projekteerimis- ja ehitusvea näited
– talvistest müüritöödest

PÄEV 4: 26. aprillil kell 10.00-13.15

Energiatõhusus probleemide tuvastamine. Enamlevinud vead projekteerimis- ja ehitustöödel

– hoonete ekspertiis konstruktsioone avamata
– niiskuse sissetung ja niiskuse siirdumise viisid
– külmasillad ja soojalekked
– erinevate liitekohtade kvaliteet
– rikutud või ebapiisav soojusisolatsioon
– hoone välispiirete õhulekked
– piirete heliisolatsioon ja müra ning selle põhjused
– vundamendid, pinnasel põrandad ja alustele esitatavad nõuded RIL 132-2000, RYL 2010
– energia kokkuhoiu tõhustamine
– termopildistamine
– termopildistamisega avastatavast niiskusest ehituses
– difussioonist, kapillaarniiskusest, konvektsioonist, kondentsi tekkest ja niiskusest põhjustatud kahjustustest

MAKSUMUS

Registreerudes kuni 21. märtsini 2024 (kaasa arvatud) kogu sarjale, kehtib soodushind 599 € + km (730,78 €), hiljem 699 € + km (852,78 €).

Teil on võimalus koolitusel osaleda ka üksikutel õppepäevadel. Ühel õppepäeval osalemise tasu on registreerumise soodusajal 169 € + km (206,18 €) ning hiljem 199 € + km (242,78 €).
Lisaks on Teil võimalus osta 30-päevane täienduskoolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 49 € + km (59,78 €). Hind sisaldab kõigi nelja õppepäeva ettekannete salvestisi, mis saadetakse Teile osade kaupa peale vastava õppepäeva toimumist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt.

TOIMUMISKOHT

Ehitusinseneri, projekti- ja objektijuhi täienduskoolitus toimub kokku neljal õppepäeval (16 akadeemilist tundi) ning selle läbimisel väljastame kõigile osalejatele tõendid 16 TP.

Ajakava

5. aprillil 2024 kell 10.00–13.15
12. aprillil 2024 kell 10.00–13.15
19. aprillil 2024 kell 10.00–13.15
26. aprillil 2024 kell 10.00–13.15

Koolitus toimub nii saalis, veebis kui e-õppes.

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel saalis, reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Saalikoolitus

Öpiku Ärimaja A hoone, Valukoja 8-1, Tallinn.
Palun sisenege Valukoja tänava poolsest uksest. Kasutage lifti A, ootame Teid 10. korrusel.
Transpordiviisid:
– Buss: 7, 15, 45, 49, 65 (peatused Lõõtsa, Valukoja)
– Tramm: 4 (peatus Ülemiste Linnak)

Veebiülekanne

Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe

Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

LISAINFO

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee