Liigu sisu juurde

Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane koolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine)

Koolitajad

 • Martti Kiisa

  Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Dea Kuldorg

  Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Andres Kuningas

  Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Anti Hamburg

  PhD, Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8, Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Aivars Alt

  MSc, Tallinna Tehnikakõrgkool

Sisu

Teemad, mis on vajalikud Ehitusjuht, tase 6 kutse esmataotlemiseks tegevusalal “üldehituslik ehitamine”, koolitust arvestatakse ka Ehitusjuht, tase 6 taastõendamisel, üldehitusliku ehitamise täiendkoolitusena (saab osaleda ka üksikloengutes).

EESMÄRK 

Koolituse eesmärk on pakkuda koolitust Ehitusjuht, tase 6 kutse esmataotlemiseks tegevusalal “üldehituslik ehitamine” ja Ehitusjuht, tase 6 taastõendamisel, üldehitusliku ehitamise täiendkoolitusena.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet hoonele mõjuvatest koormustest, konstruktsioonis tekkivatest sisejõududest ning kandevõime ja jäikuse tagamise põhimõtetest
 • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonide tööpõhimõtetest ning tunneb vastavate konstruktsioonimaterjalide tähtsamaid omadusi
 • omab ülevaadet enamkasutatavatest konstruktiivsetest sõlmlahendustest
 • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidega seotud juhendmaterjalidest
 • tunneb remont- ja rekonstrueerimistöödega seotud mõisteid ning nende tööde eripära
 • omab ülevaadet põhilistest betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidel esinevatest kahjustustest ning kaitsmise meetoditest
 • tunneb ehitustöödega seonduvaid põhimõisteid ning enamkasutatavaid tehnoloogilisi lahendusi
 • oskab rakendada nii ehituse ettevalmistusel kui platsioludes ehitustööde loogilist järjekorda ning tunneb tööjõuvajaduse, ajanormide, ehitusmehhanismide, materjalide rakendamise ja valikuga seotud põhimõtteid

SIHTGRUPP

Ehitusjuhid (tase 6)

Osalemise eeldus: Osaleda võivad kõik isikud, kes soovivad täiendada enda teadmisi üldehitusliku ehitamise valdkonnas.
Ehitusjuht, tase 6 kutse esmataotlejatel on koolituse läbimine üks kutse-eeldustest (kutse saamiseks tuleb täita ka kõik muud kutse-eeldused). Koolituse läbimine ei taga automaatselt kutse saamist. Kutse-eeldused on sätestatud kutse andmise kordades: https://eeel.ee/kutse-andmine/ehituse-kutseala-kutseomistamise-kord/
Täpsustavad küsimused ehitusjuht 6. tase kutse taotlemise ja vastava koolituse läbimise vajaduse kohta palume esitada Eesti Ehitusettevõtjate Liidule e-posti aadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435.

TEEMAD

 • Koormused
 • Monteeritav raudbetoonkarkass
 • Monoliitne raudbetoonkarkass
 • Monteeritavad paneelmajad
 • Teraskonstruktsioonid
 • Kivikonstruktsioonid
 • Puitkonstruktsioonid
 • Hoonete rekonstrueerimine
 • Ehitusstaatika
 • Ehitustehnoloogilised nõuded ja üldehitustööde korraldus objektil

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub neljal kontaktpäeval:

1. kontaktpäev 02.05.2024 09:00 – 16:45
2. kontaktpäev 03.05.2024 09:00 – 16:45
3. kontaktpäev 09.05.2024 09:00 – 16:45
4. kontaktpäev 10.05.2024 09:00 – 13:00

Kursuse maht on 30 akadeemilist tundi, kursus annab 23 täiendõppe punkti.

Toimumiskoht on Tallinna Tehnikakõrgkool, Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135.

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 465 € osalejale.

LISAINFO 

Hele-Mall Leego
koolitusspetsialist
Tallinna Tehnikakõrgkool
+372 5341 1798
hele-mall.leego@tktk.ee