Liigu sisu juurde

Ehitusjuht (tase 6) spetsialiseerumisalane baaskoolitus – omanikujärelevalve tegevus

 • Addenda

 • veebis läbitav

  24

  täiendõppe punkti

  32

  akadeemilist tundi

 • Millal? 20.11.2024 09:00 - 28.11.2024 15:30
 • Pääse: 816.18 €

  (669 € + km 22%)

Koolitajad

 • Siret Siilbek

  Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik, endine advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat

 • Roode Liias

  PhD, Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna Ehituse ja arhitektuuri instituudi praktik-professor, Tallinna Tehnikakõrgkooli Ehitusinstituudi külalisprofessor

 • Kaspar Tennokese

  TalTech doktorant/Nordest Ekspert OÜ projektijuht (volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 8 (sh. omanikujärelevalve); volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8 (sh. omanikujärelevalve))

 • Miina Karafin

  Verston OÜ digitaliseerimise ja BIM-i juht

 • Martina Proosa

  AS Merko Ehitus Eesti jurist

 • Mihkel Korpen

  Enertam Grupp OÜ energiatõhususe spetsialist, Riigi Kinnisvara ASi tehnosüsteemide projektijuht (volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8/diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7)

 • Mart Olesk

  Estolux OÜ tegevjuht, tuleohutuse spetsialist (tase 6, ehituslik tuleohutus)

Sisu

EESMÄRK

Vastavalt kehtivale Ehitusseadustikule võib ettevõtja ja pädev isik §24 lõikes 2 nimetatud tegevusaladel majandustegevuse korras pakkuda oma teenuseid ning tegutseda, kui ettevõtja vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse või muu õigusakti kohane pädevustunnistus. Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et inimesel on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Antud koolitus on (nõutavale haridusele ja töökogemusele lisaks) üheks kutse-eelduseks kutse taotlejatele, kes soovivad taotleda Ehitusjuht, tase 6 kutset spetsialiseerumisega – omanikujärelevalve tegevus. Ehitusjuht, tase 6 kutse saamiseks peavad olema täidetud kõik Ehitusjuht, tase 6 kutse andmise korras sätestatud kutse-eeldused (vt: https://eeel.ee/wp-content/uploads/2023/05/Ehitusjuht-tase-6-KA-kord-13.04.2023-8.pdf )

Õpiväljundina koolituse läbinu:

 • on saanud põhjaliku ülevaate omanikujärelevalve korraldusest ning mõistab omanikujärelevalve olulisust ehitusprotsessi käigus
 • mõistab ehitusseadustiku põhilisi sätteid ja nende mõju ehitusalale
 • omab ülevaadet põhilistest ehitusega seotud lepingutest ja nende olulisusest
 • mõistab omanikujärelevalve olulisust ja rolli ehitusprotsessis ja sellega kaasnevaid vastutusalasid
 • teab, millised on omanikujärelevalve kohustused ja õigused
 • omab ülevaadet ehitiste klassifitseerimise põhimõtetest ja selle olulisusest ehitusvaldkonnas
 • teab, kuidas koostada omanikujärelevalve kava ja millised elemendid sellesse kuuluvad
 • mõistab ekspertiiside rolli ehitusprojektide kontrollimisel ja selle mõju ehitusprotsessile
 • oskab pöörata tähelepanu ehitusprojektide detailsusele ja terviklikkusele ning ehitusuuringute olemasolule
 • oskab nõuda ehitustööde dokumenteerimist, sealhulgas kaetud tööde aktide vormistamist, ehituspäeviku täitmist või muude oluliste ehitusdokumentide koostamist
 • teab, kuidas süsteemselt nõuda ehitustööde nõuetele vastavuse tõendamist
 • oskab pöörata tähelepanu ehitustööde üleandmiseks vajalike kontrollmõõdistuse ja komplekskatsetuste teostamisele
 • omab teadmisi ehitise infomudeli (BIM) kasutamise eeliste ja võimaluste kotha
 • mõistab BIM-i rolli ehitustööde korraldamisel ja dokumenteerimisel
 • teab, millised on protseduurid ja nõuded kasutusloa taotlemisel
 • omab ülevaadet kasutusloa saamise olulisusest valminud ehitise kasutuselevõtmisel.
 • mõistab, kuidas ehitustööd võivad mõjutada hoone energiaefektiivsust
 • omab ülevaadet energiatõhususe nõuetest ja nende täitmise olulisusest
 • teab tuleohutusnõuete tähtsust ehitusprojekti käigus
 • omab teadmisi tuleohutusnõuete täitmise kohta vastavalt EVS-ile ja ehitistele esitatavatele põhinõuetele

Koolitus annab 24 TP-d (inseneri täiendõppe punkti).

SIHTRÜHM

Koolitus on kohustuslik kutse taotlejale, kes soovib esmakordselt taotleda Ehitusjuht (tase 6) kutsetunnistust spetsialiseerumisega omanikujärelevalve tegevusele.

Koolitus on sobilik ka Ehitusjuht, tase 6 kutse taastõendajatele tegevusalal – omanikujärelevalve tegevus.

TEEMAD

 • Ehitusseadustik ja ehitusalased õigusaktid ning lepingud
 • Omanikujärelevalve vastutus
 • Klassifitseerimine ehituses
 • Omanikujärelevalve roll ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve kava. Ekspertiiside olulisus
 • Ehitustööde dokumenteerimine, ehitustööde vastavuse tõendamine (kaetud tööde vormistamine, kontrollmõõtmised, ehitustööde üleandmine jm)
 • Ehitise infomudeli kasutamine, BIM töökorraldus.
 • Kasutusloa taotlemine
 • Energiatõhusust mõjutavad tegurid ehitustöödel, nõuded hoonete energiatõhususele
 • Tuleohutuse tagamine. EVS – Ehitiste tuleohutus ja Ehitistele esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuete tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus

MAKSUMUS

Registreerides kuni 8. novembrini 2024 kehtib soodushind 669 € + km (816,18 €), hiljem tavahind 759 € + km (925,98 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub ajavahemikus 20.-28. november 2024 (32 akadeemilist tundi, millest 30 akadeemilist tundi moodustab auditoorne töö ja 2 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö)

K 20. november kell 09.00–16.30
N 21. november kell 09.00–15.25
K 27. november kell 09.00–16.15
N 28. november  kell 09.00–15.30

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

NB! Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga, mis toimub peale viimast koolituspäeva, 28.11.2024, ca. kell 15.45. Teadmiste kontroll on veebipõhine. Elektrooniline test kestab maksimaalselt 90 minutit.

Kõikide kutse omistamist puudutavate küsimuste osas, sealhulgas vastava koolituse läbimise vajaduse kohta palume pöörduda Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poole telefonil 687 0435 või e-kirja teel eeel@eeel.ee. Kõik küsimused, mis puudutavad koolituse korralduslikku poolt palume adresseerida meile kas telefonil 520 6347 või saates kirja e-posti aadressile addenda@addenda.ee

LISAINFO

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee