Liigu sisu juurde

Ehituslepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine – praktikas esinevad probleemid

Koolitajad

 • Martina Proosa

  AS Merko Ehitus Eesti jurist

  Martina Proosa on juristina tegutsenud üle 20 aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui 10 aastat. Selle aja sisse mahub töö juristina advokaadibüroos ja ühes Eesti suurimas ehitusfirmas ning õiguskantsleri nõunikuna. Ta on olnud planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus tegeles nii õigusloomega - osales planeerimisseaduse ja muude õigusaktide väljatöötamises -, planeeringute järelevalvega kui ka muude planeerimisosakonna ülesannetega. Igapäevase töö kõrvalt on Martina kirjutanud artikleid ning kaks ehitusseadustikku ning planeerimisseadust tutvustavat raamatut sarjas Kinnisvarakool. Lisaks on viinud läbi hulgaliselt koolitusi, muu hulgas sisekoolitusi kohalikes omavalitsustes.

Sisu

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, millised tingimused peavad olema ehituslepingus kokku lepitud, et lepingu täitmine kulgeks võimalikult ladusalt ja probleemideta. Isegi, kui ehituslepingu sõlmimisel tundub, et kõik on selge ja üheselt arusaadav, võib aja möödudes algne mõte ununeda ja tekkinud probleemide valguses hakatakse asju nägema teise nurga alt.

Paljud küsimused on küll ehitusseadustiku ja võlaõigusseadusega reguleeritud, kuid enamasti on just detailid need, mis tekitavad vaidlusi. Seega peavad kõik kokkulepped sisalduma kirjalikus lepingus. Samuti on oluline lepingusse kirja panna lepingu muutmise võimalused, sest praktika näitab, et pooltel võib olla lepingu muutmise küsimuses erinev arusaamine. Kuna praktikas esineb tihti probleeme ka ehituslepingu lõpetamisel, siis antakse koolitusel ülevaade ehituslepingu lõpetamise võimalustest ja alustest koos asjakohase kohtupraktikaga.

Koolitus annab

– arusaama ehituslepingu poolte põhikohustustest
– ülevaate ehituses kasutatavatest tüüplepingutest
– oskuse vajadusel ehituslepingut muuta või lõpetada

Õpiväljund

Koolitusel osalenu teab, millele tuleb ehituslepingu sõlmimisel tähelepanu pöörata ja millised tingimused tuleb lepingus ette näha.
Koolitusel osaleja saab aru, millised on ehituslepingu poolte peamised kohustused.
Koolitusel osaleja on informeeritud, millistel juhtudel on tegemist lepingu muudatusega.
Koolitusel osaleja teab, millistel juhtudel on võimalik ehitusleping lõpetada ning millised tagajärjed sellega kaasnevad.

SIHTRÜHM

Koolituse sihtrühm on:

– ehitusettevõtete juhid, juhatuse liikmed ja juristid
– ehituse valdkonna spetsialistid – projektijuhid, objektijuhid
– omanikujärelevalve spetsialistid
– peatöövõtjad ja alltöövõtjad

TEEMAD

 • Mis on ehitamine ja millised eeldused peavad selleks olema täidetud?
 • Millised on ehituslepingu poolte põhikohustused ja kes mille eest vastutab?
 • Ehitusvaldkonnas kasutatavad tüüplepingud
 • Ehituslepingu olulisemad tingimused ja lisad
 • Mida käsitletakse lepingu muutmisena? Millistel juhtudel võib tekkida vajadus  ehituslepingut muuta ja kuidas seda teha?
 • Ehituslepingu lõpetamise võimalused

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 249 €. Hind sisaldab käibemaksu.
Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Kinnisvarakoolil on kokkulepped mitmete Eesti juhtivate kinnisvarabüroodega, kes on valmis koolitusel osalenutele tööpakkumised tegema.

TOIMUMISKOHT

Koolitus toimub 12.03.2024 kell 10.00-15.15. Koolituse auditoorne maht on 6 akadeemilist tundi.  Kõik koolitusel osalejad saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi. Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjoni poolt ja koolituse läbimine annab 4,3 inseneri täiendõppe punkti.

Koolitus toimub hübriidõppe vormis – osaleja saab valida, kas osaleb kontaktkoolitusel klassiruumis või veebi teel.

Kontaktkoolitus toimub Kinnisvarakooli koolitusklassis Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel ruumis number 138 (sissepääs sisehoovist). Flora Maja sisehoovis on tasuline parkla. Parkimine ümberkaudsetel tänavatel tasuta.
Online-koolitus toimub Zoom’i keskkonnas. Osalemise info saadetakse osalejatele eraldi registreerumise järel.

LISAINFO

Margot Toompark
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee