Liigu sisu juurde

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus

 • Addenda

 • veebis läbitav

  5,1

  täiendõppe punkti

  8

  akadeemilist tundi

 • Millal? 09.04.2024 09:00 - 16:15
 • Pääse: 218.38 €

  (179 € + km 22%)

Koolitajad

 • Ants Vurma

  tööohutuse spetsialist

  Ants Vurma on töötanud Tööinspektsiooni keskuses peaspetsialistina töötervishoiu ja tööohutuse, masinate ja seadmete ohutuse, isikukaitsevahendite turujärelevalve, arvamuste ja ettepanekute töötervishoiu ja tööohutuse alase õigusloome osas. 2009. aastast viib läbi ka ehitusplatsi koordinaatori tööohutuse 8-tunnist koolitust.

Sisu

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda ülevaade tööohutuse juhtimispõhimõtetest, koordineerimisest ja ohutust töö korraldamisest ehitusplatsil.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

– mõistab talle määratud kohustusi, oskab tööohutusalast tegevust/töid ehitusplatsil korraldada ja koordineerida ohutult ja vastavalt õigusaktides nõutule
– teab ehitusettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse üldkohustusi „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ ja teistest õigusaktidest tulenevalt
– teab, kust leida abimaterjale tööohutuse paremaks korraldamiseks
– teab tööohutuse juhtimispõhimõtted ja oskab koostada ja ajakohastada tööohutusplaani
– teab ohtudest ehitusplatsil, oskab tööde korraldamisel rakendada vajalikke kaitsemeetmeid
– oskab hinnata ja valida sobivaid isikukaitsevahendeid ja -meetmeid ning nende kasutamise vajadust
– teab ohumärguannete kasutamise nõudeid
– teab tööinspektsiooni osa ehitusohutuses
– mõistab ehitusplatis kontrollimise vajadust ja kontrolli läbiviimise metoodikat

SIHTRÜHM

 • ehituse (sh teedeehitus) projektijuhid
 • objektijuhid
 • tööohutuse eest vastutavad isikud
 • ehitusjärelevalve spetsialistid

TEEMAD

Ants Vurma käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

– tööohutuse juhtimispõhimõtted
– töökaitse õiguslikud alused
– tööinspektsiooni osa ehitusohutuses
– ehitusettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse üldkohustused „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ ja teistest õigusaktidest tulenevalt
– kust leida abimaterjale tööohutuse paremaks korraldamiseks
– „Uus ehitusmäärus“ ja ehitusplatsi koordinaator
– tööohutusalase tegevuse ehitusplatsil korraldamine ja koordineerimine
– tööohutuse plaan, selle ajakohastamine ja ohtlikud tööd, tutvustamine ühisel ehitusplatsil töötavatele töötajatele, nende tööandjatele, FIE-dele ja teistele isikutele
– ehitamine ja ohutuse kontrollimine
– ohud ehitusplatsil
– füüsiline koormus
– kaitsevahendid ja –meetmed
– esmaabi
– olme
– välistöökohad
– tellingud ja teised töövahendid
– lammutustöö
– kõrgusest kukkumise vältimine
– müra ja vibratsioon
– asbestitööd
– rikkumised ehitusplatsidel
– nõuded töövahenditele
– nõuded isikukaitsevahenditele ja nende kasutamisele
– ohumärguannete kasutamise nõuded
– õnnetuste, ohuolukordade, intsidentide menetlemine ja uurimine – näiteid

MAKSUMUS

Registreerides kuni 29. märtsini 2024 kehtib soodushind 149 € + km (181,78 €), hiljem tavahind 179 € + km (218,38 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt.

TOIMUMISKOHT

Koolitus toimub 9. aprillil 2024 kell 9.00–16.15 (8 akadeemilist tundi). Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 5,1 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes.

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne

Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe

Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

LISAINFO

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee