Liigu sisu juurde

Ekspertiiside ja auditite kasutamine ehitusvaldkonnas

 • Addenda

 • veebis läbitav

  4,5

  täiendõppe punkti

  7

  akadeemilist tundi

 • Millal? 14.03.2024 09:00 - 15:15
 • Pääse: 267.18 €

  (219 € + km 22%)

Koolitajad

 • Teet Sepaste

  Ehitusekspertiisibüroo OÜ juhatuse esimees

  Teet Sepastel on üle 30 aastane kogemus ehituses, viimased 20 aastat peamiselt omanikujärelevalve ja ekspertiiside valdkonnas. Ta on kohtuekspert aastast 2006 ja sama kaua aktiivselt kogemusi jaganud. Teet Sepaste on hulgaliselt läbi viinud koolitusi ja esinenud erinevatel ehitusalastel konverentsidel.

Sisu

EESMÄRK

Ehitusvaldkonnas tekkivate tehniliste ja rahaliste vaidluste korral määravad lahendamise menetluse kui ka kaasatavad osapooled vaidluse tekkimise õiguslikud alused, probleemi arvatav põhjus ja vaidluse tekkimise aeg. Eristada tuleb kohtuekspertiisi, asjatundjaarvamust ja ehitise auditit, mille korda muudeti 23.10.2020. Uus Kohtuekspertiisiseadus kehtib alates 01.09.2023. Oluline on võimalikult varakult tuvastada puuduste põhjused, mis samuti mõjutavad nii menetlust kui ka kaasatavaid osapooli. Praktikas on tihti esinenud asjatut rahalise ja ajalise ressursi raiskamist, mis võib vaidluse lahendamise muuta liigselt pikaks ja keeruliseks kui mitte võimatuks.

Koolituse eesmärk on tutvustada erinevaid ehituslike vaidluste lahendamise menetlusi, nende erisusi ja nende efektiivset kasutamist.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

– teab kohtuekspertiisi menetluslikke erisusi ja olulisi aspekte
– teab peamisi kohtuekspertiisi kasutatavaid metoodikaid
– teab asjatundjaarvamuse ja kohtuekspertiisi erisusi
– omab ülevaadet erinevate kindlustustega seotud vaidlustest ja nende lahendamise menetlustest
– teab regressi tähendust ja sellega seotud vaidlusi
– teab 23.10.2020 muutunud ehitise auditi tegemise korraga tehtud muudatusi ning on kursis 01.09.2023 kehtima hakanud uue kohtuekspertiisi seadusega
– teab näidete alusel tüüpseid vaidlusi ja nende lahendusi

SIHTRÜHM

 • ehitajad
 • ehitustööde tellijad
 • kinnisvaraarendajad
 • omanikujärelevalve tegijad
 • projekteerijad
 • KOV spetsialistid
 • kindlustusmaaklerid
 • kahjukäsitlejad

TEEMAD

Teet Sepaste, käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

– 01.09.2023 jõustunud Kohtuekspertiisiseaduse muudatused (enam ei ole riiklikult tunnustatud eksperte)
– millised on peamised kohtuekspertiisi, asjatundja arvamuse ja auditi erisused
– millised vaidlused jõuavad sagedamini kohtusse ning millistele küsimustele ekspertiisiga vastuseid soovitakse
– puuduste tegelike põhjuste tuvastamine ja ehitamisega seotud osapoole roll nende tekkimises
– ehitusprojekti ekspertiiside tegemise tüüpsed probleemid ja sagedase formaalsuse põhjused
– püsivalt probleemsed keskmine hind ja -kvaliteet ning nende hindamine
– kuidas vältida sama vaidluse kohta mitmete arvamuste koostamist, pahatahtlike asjatundja arvamustega seotud probleemide lahendamine
– kas ja millal on vaja kindlustusvaidlustes ekspertiisi, põhilised kahju tekkimise põhjused
– kindlustusega seotud ekspertiiside protseduuride erisused, tüüpsed küsimused ja ootamatud lahendused
– regress kui halb üllatus ning sellega seotud vaidlused
– 23.10.2020 auditi tegemise korras tehtud põhimõttelised muudatused
– auditi koostamise ja vormistamise muutunud nõuded

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 4,5 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.

Koolitus toimub 14. märtsil 2024 kell 9.00–15.15
(7 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.30 koolitus
12.30–13.15 paus
13.15–15.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.

MAKSUMUS

Registreerides kuni 4. märtsini 2024 kehtib soodushind 189 € + km (230,58 €), hiljem tavahind 219 € + km (267,18 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt.

TOIMUMISKOHT

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes.
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

LISAINFO

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee