Liigu sisu juurde

Erialane joonestamine elektrikutele AutoCAD ja CADMATIC keskkonnas

Koolitajad

  • Jevgeni Kareva

    Tallinna Ehituskooli arvutiõpetaja ja täiskasvanute koolitaja

    Jevgeni Kareval on töökogemus pedagoogina alates aastast 1994 Tallinna Teeninduskoolis, aastast 2003 töötab ta Tallinna Ehituskoolis arvutiõpetajana sh. täiskasvanute koolitajana. Ta on osalenud erialastel täienduskoolitustel., läbinud 2016. aastal koolituse „Täiskasvanud õppija vajadustele vastava õpikeskkonna loomine kutseõppeasutuses: õpetaja andragoogiline pädevus“. Aastal 2021 lõpetanud koolituse “STEM õpetaja lisaeriala”.

Sisu

EESMÄRK

Tegemist on Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatud täiskasvanukoolitusega, mille läbinu:

– sõnastab joonise kasutamise või loomisega seotud töö eesmärgi lähtuvalt ülesande vajadustest
– valib vastavad töövahendeid, kohandab programmi kasutajaliidese ja töövälja vaated töökäigule vastavalt
– kasutab olemasolevaid jooniseid skeemide lugemiseks ja informatsiooni saamiseks
– kohandab, muudab ning täiendab olemasolevat ruumilist mudelit
– loob erialase joonise tehnilise joonestamise nõuetele vastavalt
– jooniste loomisel kasutab nii etteantud elemente, kui ka loob ise vajalikke elemente järgides raaljoonestamise tehnoloogiat ja nõudeid

SIHTRÜHM

Koolitus on mõeldud ehitusvaldkonnas töötavatele isikutele, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi ruumilisest modelleerimisest AutoCAD keskkonnas.

TEEMAD

– Tehnilistele joonistele esitatavad nõuded ning nende rakendamine joonestamistarkvaras
– Ehitiste elektrivarustuse skeemide vormistamine, täiendamine ja kohandamine
– Ehitiste elektrivarustuse skeemide koostamine
– Peakilpide skeemide koostamine
– Üldiste elektriskeemide koostamine
– Puudulike sümbolite loomine
– Kohandatud dokumentide ja jooniste vormide koostamine
– Ehitiste horisontaallõigete (plaan) ja vertikaallõigete (fassaad s.h.) joonestamine
– Ruumiliste mudelite kasutamine visualiseerimiseks

MAKSUMUS

Koolitus on tasuta (rahastab Haridus-ja Teadusministeerium)

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub kaks korda nädalas (esmaspäeviti ja kolmapäeviti) õhtusel ajal kell 17-21.

Kokku on 8 koolituskorda: 14.10., 16.10., 21.10., 23.10., 28.10., 30.10., 04.11. ja 06.11.2024. Koolituse maht on 40 akadeemilist tundi.

Kursus viiakse läbi Tallinna Ehituskooli arvutiklassis (Pärnu mnt 162, Tallinn).

LISAINFO

Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
tel 5558 0285

Saa täielik ligipääs Ehituslehele

  • Ehitus-, kinnisvara- ja arhitektuurivaldkonna analüüsid ja arvamuslood.
  • Uurivad artiklid, mis avavad vaidluste ja pankrottide taustu.
  • Igapäevane uudistevoog: kogu valdkonna info ühest kohast.

Hind kehtib kolm kuud, misjärel jätkub tellimus automaatselt hinnaga 11.99 kuus. Tellimuse saad alati katkestada. Kõik tellimisvõimalused leiad siit lehelt.