Liigu sisu juurde

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks

Koolitajad

  • Taavi Kitsing

    Elektripesa OÜ

    Taavi Kitsing on lõpetanud Tallinna Polütehnikumi erialal tarbijate elektriseadmed ja süsteemid. Ta on töötanud Tallinna Elektrivõrgus teimi- ja mõõtetööde laboris, olnud Tallinna Ehituskoolis kutseõpetaja aastatel 2009-2012 ja 2017-2020, samuti töötanud aastatel 2014-2016 Viru Elektrik OÜ käidu- ja mõõtetööde projektijuhina. Alates aastast 2017 iseenda tööandja, tegeleb käidutöödega kui ka projekteerimise ja installatsiooniga. Omab elektriala B-pädevustunnistust.

Sisu

EESMÄRK

Koolitus on eelkõige mõeldud varasema elektrialase töökogemuse ja haridusega inimestele, kes soovivad asuda taotlema 4. taseme sisetööde elektriku kutset. Kursusel käsitletakse teemasid ja tehakse praktilisi töid, mis aitavad valmistuda kutseeksami edukaks sooritamiseks. Eeldused 4. taseme sisetööde elektriku kutse taotlemiseks (haridus ja töökogemus) peavad õppijal endal olema. Kutset väljastab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit (EETEL).

Kursuse läbinu:

– loeb paigaldusskeeme ja -plaane
– teab, tunneb ja rakendab alalisvoolu-, vahelduvvoolu elektriahelate teisendamise põhimõtteid ja seoseid
– valib juhtide ristlõiget, kaitseaparaate, tunneb nende ehitust ja otstarvet
– tunneb elektrimasina ehitust, töötamispõhimõtteid ja omadusi
5) tunneb valgusallikate ehitust, lülitusi ja omadusi
6) teab elektripaigaldiste käidu üldnõudeid
7) suudab rakendada oma teadmisi ja oskusi järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid

SIHTRÜHM

Elektrialaste teadmiste ja oskuste omandamisest huvitatud inimesed, kellel on täidetud eeldused, mis võimaldavad asuda taotlema 4. taseme sisetööde elektriku kutset.

TEEMAD

Teoreetilise õppe teemad – 60 h:

1. Elektrotehnika alused
2. Elektrimõõtmised
3. Elektervalgustus
4. Elektriaparaadid
5. Paigaldustehnoloogia alused
6. Elektrivarustus
7. Elektrikomponendid ja –lülitused,
8. Elektrimasinad, elektriajamid, elektriajamite juhtimine
9. Elektripaigaldiste käidu alused
10. Kutsealaga seotud normdokumendid
Testi sooritamine

Praktilise õppe teemad – 20 h

1. Elektrotehnika alused
2. Elektrimõõtmised
3. Elektrimasinad, elektriajamid ja elektriajamite juhtimine
4. Sisetööde erioskused ja teadmised

MAKSUMUS

Koolitus on tasuta (rahastab Euroopa Sotsiaalfond koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumiga)

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Kursus toimub neljapäeviti ja reedeti õhtusel ajal kell 17-21.

Kokku on 16 koolituskorda: 05.09., 06.09., 12.09., 13.09., 19.09., 20.09., 26.09., 27.09., 03.10., 04.10., 10.10., 11.10., 17.10., 18.10., 24.10.  ja 25.10.2024. Koolituse maht on 80 akadeemilist tundi.

Koolitus toimub Tallinna Ehituskoolis, Pärnu mnt 162, Tallinn.

LISAINFO

Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
tel 5558 0285