Liigu sisu juurde

Evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus

 • Addenda

 • veebis läbitav

  3

  akadeemilist tundi

 • Millal? 15.10.2024 10:00 - 12:30
 • Pääse: 132.98 €

  (109 € + km 22%)

Koolitajad

 • Mart Sild

  Fire Safety OÜ juhatuse liige, pääste- ja tuletõrjeinsener

  Mart Sild on olnud tegev pääste valdkonnas aastast 1993. Ta alustas tuletõrjuja-päästjana Tallinna Tuletõrje- ja Päästeametis ning on läbinud kõik astmed operatiivteenistuse valdkonnas. Mart Sild on olnud ka osakoormusega pikaajaline lektor ja õppejõud Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis, koolitades nii kolledži päeva- ja kaugõppe üliõpilasi, meeskonnavanemaid kui ka päästekorraldajaid. Peamiseks tegevusvaldkonnaks on olnud päästetööde juhtimisega seonduv. Samuti omab Mart Sild ligi 20. aastast koolitajakogemust erinevate asutuste ja ettevõtete personali tuleohutusalasel koolitamisel ning tulekahjuõppuste läbiviimisel. Mart Sild on pälvinud kaks riiklikku teenetemärki: Päästeteenistuse medali ja Päästeteenistuse medali kuldsete tammelehtedega.

Sisu

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda teadmised evakuatsiooni eest vastutava isiku tööks asutuses, ettevõttes, allüksuses. Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab ja omab ülevaadet, millised on üldised nõuded Eesti Vabariigis asutuses, ettevõttes, allüksuses evakuatsiooni läbiviimisel (vastava valdkonna väljavõtted Tuleohutuse seadusest, siseministri määrustest)
 • teab peamisi nõudeid, mis on esitatud evakuatsiooniteede kohta (Tuleohutuse seadus, Siseministri määrus „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded jm)
 • teab kuidas korraldada ja läbi viia evakuatsiooni allüksuse tasandil (evakuatsioonistrateegia arvestamine, evakuatsioonitee valik ja inimressursi juhtimine evakuatsioonil. Evakuatsiooni kogunemispunkti tähtsus ja tegevused evakueeritute kogunemispunktis. Töötajate loendus)
 • teab kuidas areneb tulekahju ning millised on riskid lähtuvalt sellest ettevõtte allüksuse evakuatsiooni läbiviimisel
 • teab peamiste objekti tuleohutuspaigaldiste tööpõhimõtteid ja oskab nendega arvestada allüksuse evakuatsiooni läbiviimisel
 • teab esmaste tulekustutusvahendite peamisi hooldusnõudeid ja oskab juhendada allüksuse töötajaid töötamaks esmaste tulekustutusvahenditega

SIHTRÜHM

Ettevõtetes ja asutustes evakuatsiooni eest vastutavad isikud, kelle ülesandeks on määratud olla allüksuses või osakonnas tulekahju korral evakuatsiooni eest vastutav isik, sh vahetuste vanemad, tootmisosakonna juhid, tootmisosakonna meistrid, turvameeskonna juhid, bürooadministraatorid, üldharidus ja muude koolide õpetajad ja muud keskastme juhid

TEEMAD

 • Tuleohutusalane seadusandlus (üldised kohustused tuleohutuse tagamisel ja evakuatsioonil)
 • Tulekahju areng ja sellest lähtuvad ohud
 • Tuleohutuspaigaldised ja nende kasutamispõhimõtted
 • Evakuatsioonioperatsiooni korraldus ja läbiviimine allüksuses (üldpõhimõtted)
 • Esmased tulekustutusvahendid ja nende kasutamine (teoorias)

MAKSUMUS

Registreerudes kuni 4. oktoobrini 2024 kehtib soodushind 109 € + km (132,98 €), hiljem tavahind 139 € + km (169,58 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub 15. oktoobril 2024 kell 10.00–12.30 (3 akadeemilist tundi).

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes.
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

LISAINFO

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee