Liigu sisu juurde

Gaasplahvatusohtlike keskkondade elektripaigaldised

 • Addenda

 • veebis läbitav

  6,4

  täiendõppe punkti

  8

  akadeemilist tundi

 • Millal? 13.02.2024 09:00 - 16:15
 • Pääse: tasuta

Koolitajad

 • Jaak Kümnik

  elektriinsener, AS Elrato kontrolliosakonna juhataja ning kvaliteedijuht

  Jaak Kümnik omab eriala eksperdi kogemust aastast 1984. Tema pädevusse kuulub sh elektripaigaldiste inspekteerimine ning elektrialaisikute koolitamine. Jaak Kümnik omab Diplomeeritud elektriinsener, tase 7, kutset.

Sisu

Antud koolitus sobib erialaseks täiendkoolituseks A, B ja B1 klassi pädevustunnistuste kehtivuse pikendamisel. Samuti annab koolitus 6,4 TP (inseneri täiendõppe punkti), mida saab arvestada elektriinseneri kutse taotlemisel või taastõendamisel.

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ATEX regulatsioonist ja seadusandlusest, plahvatusohtlike keskkondade põhilisematest standarditest – üldnõuded, plahvatusohtliku gaaskeskkonna kujunemine, ülevaade elektripaigaldise kavandamise ja seadmete valiku nõuetest ning elektripaigaldiste kontrolli ja korrashoiu põhinõuetest. Koolitusel jagatakse mõningaid praktilisi kogemusi ja antakse ülevaade mõningatest probleemkohtadest. Koolitus põhineb koolitaja pikaajalisel kogemusel gaasplahvatusohtlike elektripaigaldiste inspekteerimisel (tehniline auditeerimine).
Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • on saanud ülevaate seadusandlusest
 • teab, milliseid standardeid / standardisarju plahvatusohtlike elektripaigaldiste juures tuleb arvestada ja kust saada neist ülevaadet
 • teab, kuidas kujunevad gaasplahvatusohtlikud tsoonid ja kuidas neid esitatakse
 • omab ülevaadet, milliste plahvatusohu parameetrite järgi ja kuidas valitakse elektriseadmeid ning olulisematest nõuetest installatsioonile
 • omab ülevaadet, milliseid järelevalve ja kontrollitoiminguid plahvatusohtlikes elektripaigaldistes teostatakse ja millised on neile esitatavad nõuded
 • omab ülevaadet nõuetest personali kvalifikatsioonile, kes puutuvad kokku erinevate tööülesannetega plahvatusohu tsoonides

SIHTGRUPP

Koolituse sihtrühmaks on plahvatusohuga paigaldistes elektritööde eest vastutavad isikud, ehitusobjekti juhid, projekteerijad, käidujuhid, ehituskonsultandid, omanikujärelevalve teostajad

TEEMAD

Jaak Kümnik käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • ATEX regulatsioon ja siseriiklik seadusandlus
 • ülevaade standardist EVS-EN IEC 60079-0:2018 Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Osa 0: Seadmed Üldnõuded
 • ülevaade standardist EVS-EN IEC 60079-10-1:2021 Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Osa 10-1: Piirkondade liigitus Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad
 • ülevaade standardist EVS-EN IEC 60079-10-2:2021 Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Osa 10-2: Piirkondade liigitus Plahvatusohtlikud tolmkeskkonnad’
 • ülevaade standardist EVS-EN 60079-14:2014 Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Osa 14: Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine
 • ülevaade standardist EVS-EN 60079-17:2014 Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Osa 17: Elektripaigaldiste kontroll ja korrashoid
 • kontrollitoimingud plahvatusohutsoonidega paigaldistes
 • ülevaade nõuetest personalile, kes teostavad erinevaid töid plahvatusohutsoonidega paigaldistes
 • lühiülevaade mõningatest probleemidest tsoonide määramisel, seadmete valikul, kontrollitoimingute teostamisel.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Antud koolitus sobib erialaseks täiendkoolituseks A, B ja B1 klassi pädevustunnistuste kehtivuse pikendamisel. Samuti annab koolitus 6,4 TP (inseneri täiendõppe punkti), mida saab arvestada elektriinseneri kutse taotlemisel või taastõendamisel.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded. Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35.38 €). Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35.38 €). Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt.

TOIMUMISKOHT

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes.
Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.
E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

LISAINFO

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Saa täielik ligipääs Ehituslehele

 • Ehitus-, kinnisvara- ja arhitektuurivaldkonna analüüsid ja arvamuslood.
 • Uurivad artiklid, mis avavad vaidluste ja pankrottide taustu.
 • Igapäevane uudistevoog: kogu valdkonna info ühest kohast.

Hind kehtib kolm kuud, misjärel jätkub tellimus automaatselt hinnaga 11.99 kuus. Tellimuse saad alati katkestada. Kõik tellimisvõimalused leiad siit lehelt.