Liigu sisu juurde

Innovatiivsed materjalid teedeehituses

 • Addenda

 • veebis läbitav

  7

  täiendõppe punkti

  7

  akadeemilist tundi

 • Millal? 16.10.2024 10:00 - 17.10.2024 12:30
 • Pääse: 242.78 €

  (199 € + km 22%)

Koolitajad

 • Anti Palmi

  Transpordiameti Ida regiooni juhataja

  Anti Palmi on Transpordiametis ja selle eelkäijates ligi 15 aastane kogemus teehoiu tööde planeerimisel ja tellimisel. Ta on üheks digitaalehituse valdkonna eestvedajaks ning mitmete innovatiivsete lahenduste esimene rakendaja. Anti Palmi on olnud mitmete BIMiga seotud pilootprojektide käivitaja ja koordineerija. Tema põhiülesandeks on tegeleda kogu tee elukaarega ehk projekteerimise, ehitamise ja korrashoiuga. Hetkel on ta Eesti esimese Alliansshanke „Sindi-Lodja silla projekteerimine ja ehitamine“ projektijuht. Anti Palmi omab Volitatud teedeinseneri (tase 8) kutset.

Sisu

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on:

 • tutvustada mitte nii traditsioonilisi tee-ehitusmaterjale
 • aidata leida võimalusi taristuobjektide keskkonnajalajälje vähendamiseks
 • avardada silmaringi probleemsetes tingimustes teede ehitamise osas – nõrgad pinnased, kandevõimekaotused või lokaalsed kandevõime probleemid
 • anda koolitatavatele teadmisi geokärgede kasutusvaldkondade ja võimaluste kohta
 • tutvustada ligniini kasutust, sellega seotud riske ja võimalusi
 • tutvustada mõlema materjali senist kasutust Eestis ja ka välismaal

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • on kursis võimalustega, kuidas vähendada taristu objektide keskkonnajalajälge
 • teab kaaluda keerulistes tingimustes alternatiivseid kandevõime tagamise meetodeid
 • omab senisest rohkem julgust kasutada alternatiivseid sideaineid, et vähendada asfaldi tootmise keskkonnajalajälge
 • on kursis täiendavate innovatiivsete teedeehitusmaterjalidega nagu geokärjed ja ligniin

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 7 TP (inseneri täiendõppe punkti).

SIHTRÜHM

Teedeehitajad, projekteerijad, insenerid, projektijuhid, objektijuhid, teetööde tellijad, kohaliku omavalituse ametnikud, avaliku sektori tellijad, kinnisvara arendajad, kes soovivad oma teadmisi laiendada ja tutvuda uuenduslike lahendustega teedeehituses.

TEEMAD

 • Geokärgede tööpõhimõte
 • Geokärgede kasutamise eelised teede-ehituses
  – kandevõime suurendamine
  – pinnase stabiliseerimine
  – ehituskulude vähendamine
  – loodusressursside säästmine
 • Geokärgede materjalid ja tehnilised omadused
  – materjalide omadused
  – tehnilised spetsifikatsioonid ja standardid
  – materjalide vastupidavus ja eluea pikkus
 • Geokärgede rakendused teede-ehituses
  – kergliiklusteede ja jalgrattateede ehitus
  – kiirteede ja maanteede ehitus
  – raudteede aluste stabiliseerimine
  – parklate ja lennuväljade rajamine
 • Geokärgede paigaldusprotsess
  – ettevalmistustööd ja pinnase hindamine
  – geokärgede paigaldamine ja täitmine
  – paigalduse kvaliteedikontroll
 • Keskkonnamõju ja jätkusuutlikkus
 • Geokärgede senine kasutus Eestis ja ka välismaal, praktilised näited
  – edukad projektid ja nende tulemused
  – geokärgede kasutamise mõju hindamine erinevates tingimustes
 • Innovatsioon ja tulevikutrendid
  – uued materjalid ja tehnoloogiad geokärgede tootmises
  – geokärgede potentsiaal tulevikus
 • Mis on ligniin?
 • Ligniini allikad ja tootmisprotsessid
 • Ligniini omadused ja eelised teedeehituses
  – füüsikalised ja keemilised omadused
  – võrdlus traditsiooniliste sideainetega
 • Ligniini kasutamine asfaldis sideaine lisandina
  – ligniini segamine asfaldisegudesse
  – optimaalsed segamisproportsioonid
 • Keskkonnamõjud ja jätkusuutlikkus
  – CO2 arvutusliku määra parandamine ligniini abil
  – ligniini mõju taristuprojektide keskkonnajalajäljele
 • Tehnilised aspektid ja standardid
  – ligniini tehnilised omadused teedeehituses
  – standardid ja normatiivid ligniini kasutamisel
 • Laboratoorsed uuringud ja katsed
  – ligniiniga asfaltsegude katsetulemused
  – võrdlevad analüüsid tavaliste asfaltsegudega
 • Ligniini mõju mehaanilistele omadustele
  – ligniini mõju asfaldi vastupidavusele ja elastsusele
  – kulumiskindluse ja pragunemise vähendamine
 • Ligniini senine kasutus Eestis ja välismaal, praktilised näited
  – edukad näited ligniini kasutamisest teedeehituses
  – projektide ülevaade ja tulemused
 • Majanduslikud aspektid
  – ligniini kasutamise kulud ja säästud
  – investeeringu tasuvus ja elutsükli kulude analüüs
 • Kvaliteedikontroll ja hooldus
  – kvaliteedikontrolli meetodid ligniini kasutamisel
  – hooldusnõuded ja pikaajaline vastupidavus
 • Tuleviku väljavaated ja arengusuunad
  – uued uurimissuunad ligniini kasutamisel teedeehituses
  – innovatsioonid ja tehnoloogia areng

MAKSUMUS

Registreerides kuni 4. oktoobrini 2024 kehtib soodushind 199 € + km (242,78 €), hiljem tavahind 239 € + km (291,58 €).
Lisaks on Teil võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).

Teil on võimalus koolitusel osaleda ka üksikul õppepäeval. Ühel õppepäeval osalemise tasu on soodusajal registreerudes 149 € + km (181,78 €). Registreerudes alates 5. oktoobrist 2024 on tavahind 179 € + km (218,38 €).

Koolitusel “Innovatiivsed materjalid teedeehituses” osalemiseks kas tervikuna või koolituse üksikul moodulil palume valida allolevatest valikutest sobiva mooduli peale või valikule 2-päevane koolitus Innovatiivsed materjalid teedeehituses.

16. oktoober: Geokärgede kasutusvaldkonnad ja võimalused teedeehituses
17. oktoober: Ligniini kasutamine asfaldis sideaine lisandina
2-päevane koolitus: Innovatiivsed materjalid teedeehituses

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub 16. ja 17. oktoobril 2024 (kokku 7 akadeemilist tundi)

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes.
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

LISAINFO

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee