Liigu sisu juurde

Kasutusluba ja selle taotlemine

Koolitajad

 • Martina Proosa

  AS Merko Ehitus Eesti jurist

  Martina Proosa on juristina tegutsenud üle 20 aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui 10 aastat. Selle aja sisse mahub töö juristina advokaadibüroos ja ühes Eesti suurimas ehitusfirmas ning õiguskantsleri nõunikuna. Ta on olnud planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus tegeles nii õigusloomega - osales planeerimisseaduse ja muude õigusaktide väljatöötamises -, planeeringute järelevalvega kui ka muude planeerimisosakonna ülesannetega. Igapäevase töö kõrvalt on Martina kirjutanud artikleid ning kaks ehitusseadustikku ning planeerimisseadust tutvustavat raamatut sarjas Kinnisvarakool. Lisaks on viinud läbi hulgaliselt koolitusi, muu hulgas sisekoolitusi kohalikes omavalitsustes.

Sisu

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kasutusloa olemusest, kasutusloa taotlemiseks vajalikest dokumentidest, kasutusloa andmise menetlusest ning nendega seotud probleemidest. Koolitusel käsitletakse igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast.

Koolitus annab:

– arusaamise kasutusloa olemusest
– teadmisi kasutusloa taotlemiseks
– ülevaate kasutusloa saamiseks vajalikest dokumentidest ja nendele esitatavatest nõuetest

Koolitusel saab teada:

– mis on kasutusloa eesmärk ning millal tuleb kasutusluba anda
– millised dokumendid on vajalikud kasutusloa saamiseks
– milliseid probleeme kasutusloa andmisel võib tekkida
– millised on kasutusloa andmata jätmise alused

Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjoni poolt ja koolituse läbimine annab 4,3 inseneri täiendõppe punkti.

SIHTRÜHM

Koolituse sihtrühm on:

– riigi- ja kohaliku omavalitsuste ametnikud, kes tegelevad planeerimise ja ehitamise valdkonnaga
– kinnisvara arendamisega tegelevate ettevõtete spetsialistid, sh maaklerid, hindajad jne
– ehitusettevõtete spetsialistid, kes tegelevad igapäevaselt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse küsimustega
– arhitektid ja projekteerijad
– muud valdkonnast huvitatud isikud

TEEMAD

Üldised küsimused

 • Kasutusloa eesmärk ja kasutusloa taotlemise juhud
 • Kasutusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid, sh ehitusprojekt (sh muudatusprojekt)

Kasutusloa andmise menetlus

 • Menetluse käigus tehtavad toimingud
 • Menetluse tähtaeg
 • Kasutusloa andmise otsus ja kasutusloa andmisest keeldumise alused
 • Kõrvaltingimused
 • Kasutusloa kehtivus ja kehtetuks tunnistamise alused

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 249 €. Hind sisaldab käibemaksu.
Koolitus “Kasutusluba ja selle taotlemine“+ täiendavad lisaõppematerjalid “Uus ehitusseadustik ja ehitamine. Praktilised näpunäited uue seaduse rakendamisel” ja “Planeerimisseadus ja selle rakendamine. Nõuanded ja praktilised näited”– 271 €.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub 26.11.2024 kell 10.00-15.00. Koolituse auditoorne maht on 6 akadeemilist tundi.

Koolitus toimub hübriidõppe vormis – osaleja saab valida, kas osaleb kontaktkoolitusel klassiruumis või veebi teel.

Kontaktkoolitus toimub Kinnisvarakooli koolitusklassis Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel ruumis number 138 (sissepääs sisehoovist). Flora Maja sisehoovis on tasuline parkla. Parkimine ümberkaudsetel tänavatel tasuta.
Online-koolitus toimub MS Teams keskkonnas. Osalemise info saadetakse osalejatele eraldi registreerumise järel.

LISAINFO

Margot Toompark
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee