Liigu sisu juurde

Keevituskoordinaatori koolitus

Koolitajad

 • Andres Laansoo

 • Mart Kolnes

 • Aleksandr Stepanov

 • Toomas Reha

 • Aare Kasemaa

Sisu

EESMÄRK

Koolitus annab teadmised keevitustööde koordinaatoritele standardi EN 1090 EXC 2 tööde teostamiseks ja nõuete täitmiseks.

Õpiväljund

Koolitusel osaleja teab, kuidas toimub ehitustoodete määruse 305/2011 alla käivate ehitustoodete valmistamine standardi EN1090 nõudeid arvestades ning milline on vastutava keevitustööde koordinaatori roll selles.Koolituse programmi aluseks on Euroopa Keevitusföderatsiooni (EWF) juhendmaterjal EWF-652r2-12/SV-O keevituskoordinaatoritele baastasemel (tase B).

SIHTRÜHM

Keevitustööde koordinaatorid ja keevitusala spetsialistid, kellel on praktilise töö kogemus metallkonstruktsioonide tootmisel.

TEEMAD

 • Keeviskonstruktsioonide vastavushindamise ja CE-märgise andmine EN 1090 standardite järgi
 • Keevituse nõuded EN 1090-2 ja ISO 3834 järgi, kvaliteeditasemed
 • Keevitusprotseduuride (WPS) väljatöötamine, keevitusmaterjalide valik atesteerimine ja kasutamine töös
 • Keevitajate atesteerimine
 • Teraste omadused, keevitatavus, põhimaterjalide identifitseerimine ja jälgitavus, pragunemisnähtuste ennetamine
 • EN 1090-2 nõuded
 • Mehaanilised liited, nõuded EN 1090-2 järgi, järelevalve ja kontroll keevitustööde ajal, allhanketööd
 • EN 3834-3 seotud koordinaatori ülesanded: projekti ülevaatus, keevitusplaan, identifitseerimine, seadmed, kontroll, mittevastavuste käsitlemine
 • Keevisliidete katsetamine ja kontroll
 • Keevituse sertifitseerimine
 • Keevistoote joonis ja nõuded keevitusele, toote spetsifikatsioon, joonise ülevaatus, ligipääsetavus
 • Keevitusprotsessid: MIG/MAG-keevitus, TIG-keevitus, keevitusmaterjalid, parameetrid, tüüpdefektid
 • Hargmikliidete keevitus, ettevõtte ja keevituskoordinaatori tegevused sertifitseerimiseks ettevalmistamisel
 • Konstruktsioonide korrosioonikaitse, värvimistööd

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 475 € + km/osaleja

TOIMUMISKOHT

Koolitus toimub kolmel õppepäeval: 13.03 (kell 09:00 – 16:00), 14.03 (kell 09:00 – 16:45) ja 21.03.2024 (kell 10:00 – 17:30). Asukoht on TTÜ, Ehitajate tee 5, Tallinn; auditoorium täpsustub.

LISAINFO

Inge Põder, tel 6202063, inge.poder@taltech.ee