Liigu sisu juurde

Kinnisvara ABC

Koolitajad

 • Tõnu Toompark

  kinnisvaraanalüütik, -konsultant ja koolitaja

  Tõnu Toompark on Kinnisvarakooli kirjastatud käsiraamatu “Korter üürile – närvesööv hobi või rikkuse allikas?” kaasautor ja käsiraamatute “Kuidas müüa kinnisvara?” ning “Nõuanded koduostjale” autor. Ta on läbi viinud koolitusi nii kesk-, kutse-, kõrg-, kui ülikoolides, lisaks mitmetes koolitusettevõtetes üle 20 aasta.

 • Marko Sula

  ehitus- ja planeerimisspetsialist

  Marko Sula on töötanud ehitusettevõtetes projekteerimise ja detailplaneeringute projektijuhina, pikaajaliselt Riigi Kinnisvara AS-is arenduse projektijuhina ja Bonava Eesti OÜ-s arendusjuhina. Hariduselt on ta arhitekt, hiljem täiendanud end ärijuhtimise erialal ning omandanud selles magistrikraadi. Marko tegeleb igapäevaselt kinnisvara arenduseprojektide juhtimisega ja sellega seotud probleemide lahendamisega. Aastast 2004 on Eesti Planeerijate Ühingu liige.

 • Evi Hindpere

  kinnisvarajurist

  Evi Hindpere on koolitaja Kinnisvarakoolis, esinenud Tallinna Linnavalitsuse poolt korraldavatel Tarbijaõiguste päevadel, Tartu Korteriühistute Liidu õppepäevadel, erinevates kinnisvarabüroodes ning mujal. Koostöös Kinnisvarakooliga on ta välja andnud mitmeid kinnisvara puudutavaid käsiraamatuid.

 • Kaido Kaljuste

  kinnisvarakoolitaja, EKMK juhatuse liige, Tallinna Majanduskooli kinnisvaramaaklerite eriala õpetaja

  Kaido Kaljuste on töötanud Pindi Kinnisvaras, hetkel tegeleb kinnisvarabüroo RUUM24 arendamisega. Omab kinnisvaramaakleri kutsetunnistust, samuti täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutsetunnistust.

Sisu

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised ja ülevaade kinnisvaravaldkonnast ning tutvustada õigusakte, mis reguleerivad kinnisvaraga tehtavaid tehinguid.

Koolitus annab

– ülevaate kinnisvaraturust ja selle arengusuundadest
– baasteadmised kinnisvaraalasest õigusaktidest
– info pangalaenudest ja notariaalsetest toimingutest
– baasteadmisi kinnisvaramaakleri tööst
– oskuse teha kinnisvara ostu-müügitehingut või -tehinguid

Koolitusel osalenu:

– teab, mis toimub kinnisvaraturul ja millised on turu trendid
– orienteerub ehitamise- ja planeerimise põhimõistetes.
– tunneb Eesti Vabariigi õigusakte, mis reguleerivad tegevust kinnisvaraturul
– saab aru kinnisvara hindamise põhitõdedest
– tunneb kinnisvara tehingute finantseerimise võimalusi
– on teadlik maaklertegevuse olemusest
– on oodatud töötaja igas kinnisvarabüroos

SIHTRÜHM

– kõik inimesed, kes soovivad rohkem teada saada kinnisvarast ja oma vara paremini hallata
– kõik inimesed, kellel on soov oma tulevik siduda kinnisvaravaldkonnaga
– kõik, kes soovivad saada kinnisvaramaakleriks
– kõik maaklerid, kes tunnevad, et oleks vaja värskendada kinnisvaravaldkonna baasteadmisi
– kõik spetsialistid ja ametnikud, kelle igapäevatöö hõlmab kinnisvaravaldkonda
– kõik investorid, kes peavad vajalikuks lähemalt tundma õppida kinnisvaravaldkonnaga seotud baasteadmisi, põhimõisteid ja õigusakte

TEEMAD

Kinnisvaraturg

 • Kinnisvara ja kinnisasi, kinnisvara mõiste
 • Kinnisvara omadused
 • Kinnisvaraturg, nõudlus ja pakkumine
 • Kinnisvaraturu jagunemine
 • Kinnisvaraturu tsüklid
 • Kinnisvaraturu mõjutajad

Kinnisvara finantseerimine

 • Eesti pangad
 • Laenude tüübid
 • Omafinantseering ja laenutagatis
 • Hüpoteek
 • Intressimäär
 • Nõuded laenuvõtjale
 • Laenuvõtmisega seonduvad kulud

Kinnisvara hindamine

 • Hind, maksumus, väärtus
 • Parim kasutus
 • Hindamise eesmärgid
 • Hindamismetoodikad

Juriidika

Kinnistu liigid

 • maa
 • korteriomand
 • hoonestusõigus
 • korterihoonestusõigus

Korteriomand ja korteriühistu

Hoonestusõigus ja korterihoonestusõigus

Hooneühistu

Kinnistusregister

 • omand
 • piiratud asjaõigused
 • märked ja märkused

Ehitisregister

Maa-ameti geoportaal

Äriregister

Tehing

 • tehingu vorm
 • tehingu osalised

Võlaõiguslikud lepingud

 • müügileping
 • kinkeleping
 • üürileping
 • rendileping

Perekonnaõigus

 • abikaasade varasuhteliigid
 • abieluvaraleping
 • abielu lõppemine

Pärimisõigus

 • seadusejärgne pärimine
 • pärimine testamendi järgi
 • pärimisleping
 • pärandist loobumine
 • pärandava inventuur
 • pärandvara ühisus
 • pärandvara jagamine

Notar

 • notariaalne tõestamine

Kinnisvara müük ja turundus

 • Kuidas olla hea müügiinimene?
 • Vajalikud oskused ja teadmised
 • Isiklik persoonibränd ja kuvand
 • Kuidas saada objekte müüki?
 • Enesereklaam – mis töötab?
 • Kliendibaasi loomine
 • Kliendikohtumised – mis on oluline
 • Objekti ettevalmistamine
 • Esinduslepingu sõlmimine
 • Objekti turundusplaani koostamine
 • Objekti turundamine, kliendipäevad
 • Ettevalmistus kohtumiseks ostjaga, objekti tutvustamine
 • Müügitehingu ettevalmistus, objekti üleandmine
 • Järelteenindus

Kinnisvaramaakler ja kinnisvaravahendus

 • Vahendusteenuse olemus
 • Vahendusteenuse kliendid
 • Vahendusteenuse protsess
 • Maakleri töö ja baasteadmised
 • Maakler ja maakleribüroo
 • Maakler ja vahendustasu
 • Maakleri kutseomistamine
 • Maakleri kliendid
 • Maakleri edutegurid

Ehitus- ja planeeringud

 • Ehitustegevus ja seadusandlus
 • Mõisted
 • Planeeringud ja nende liigid
 • Detailplaneeringu eesmärk
 • Detailplaneeringu kohustus ja nõuded
 • Detailplaneeringu ja ehitusprojekti omavahelised seosed
 • Ehitusprojekti koosseis ja selle staadiumid
 • Ehitusprojekti koostamise alusdokumendid
 • Ehitusluba ja selle taotlemine
 • Nõuded ehitusprojektile, ehitusprojekti ekspertiis
 • Ehitamine
 • Omanikujärelevalve
 • Tellija eesmärk kinnisvara arendamise protsessis
 • Arendus- ja ehituskulude optimaalsus
 • Krundi valik ja kriteeriumid
 • Olemasolev hoonestus, lammutamine, rekonstrueerimine
 • Uue hoonestuse kavandamine, funktsionaalsus ja seda toetav infrastruktuur
 • Nõuded hoonetele
 • Liitumislepingud, teenuste tarbimine
 • Energiatõhusus ja kasutusaegne energiamärgis
 • Hoonete kasutusluba ja selle taotlemine

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 495 €. Hind sisaldab käibemaksu.
1 koolituspäeva maksumus on 150 €. Hind sisaldab käibemaksu.
Koolitus “Kinnisvara ABC”+ täiendav lisaõppematerjal “Kinnisvaraõiguse ABC ” ja “Kuidas müüa kinnisvara” – 519 €.
1 koolituspäev + täiendav lisaõppematerjal “Kinnisvaraõiguse ABC ” ja “Kuidas müüa kinnisvara” –174 €.Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Kinnisvarakoolil on kokkulepped mitmete Eesti juhtivate kinnisvarabüroodega, kes on valmis koolitusel osalenutele tööpakkumised tegema.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub neljal õppepäeval:

 • esmaspäev 09.09.2024 kell 10.00-15.15
 • teisipäev 10.09.2024 kell 10.00-15.15
 • kolmapäev 11.09.2024 kell 10.00-17.00
 • neljapäev 12.09.2024 kell 10.00-15.15

Koolituse auditoorne maht on 26 akadeemilist tundi.

Koolitus toimub hübriidõppe vormis – osaleja saab valida, kas osaleb kontaktkoolitusel klassiruumis või veebi teel.

Kontaktkoolitus toimub Kinnisvarakooli koolitusklassis Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel ruumis number 138 (sissepääs sisehoovist).
Flora Maja sisehoovis on tasuline parkla. Parkimine ümberkaudsetel tänavatel tasuta.
Online-koolitus toimub MS Teamsi keskkonnas. Osalemise info saadetakse osalejatele eraldi registreerumise järel.

LISAINFO

Margot Toompark
+372 525 6655

kool@kinnisvarakool.ee AL