Liigu sisu juurde

Kinnisvara korrashoiu baaskoolitus

Koolitajad

 • Anti Hamburg

  Tallinna Tehnikakõrgkool, PhD; volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8

 • Birgit Hüüs

  Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Andry Krass

  Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ

 • Roode Liias

  Tallinna Tehnikaülikool

 • Urmas Murre

  Tallinna Kopli Ametikool

 • Aleksandr Korzjukov

  Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ

 • Inna Põld

  Olen jätkuvalt seotut nii ettevõtluse kui ka raamatupidamisega - seda nii oma ettevõttes kui ka aktiivselt loenguid andmas ja raamatupidamist tehes.

 • Leena Paap

  Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Helge Alt

  Osaühing PUHASTUSEKSPERT

Sisu

Koolitus annab teadmised ja oskused kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsemist alustavatele halduritele ja hooldajatele.

Toimumise koht

Tallinna Tehnikakõrgkool

Õpiväljundid

 • Mõistab kinnisvara keskkonna olemust, korrashoiukava ja majanduskava koostamise põhimõtteid.
 • Omab ülevaadet olulistest valdkonna reguleerivatest standarditest, seadustest ning määrustest.
 • Kirjeldab hoone seisukorra hindamise, tehnosüsteemide hooldamise ja krundi hooldamisega seotud põhimõtteid.
 • Teab hoone sisekliimale esitatavaid nõudeid.
 • Kirjeldab sisekoristusega seotud tegevusi ning kvaliteedi hindamisega seotud põhimõtteid.
 • Saab aru finantsarvestuse ja raamatupidamise põhimõtetest.

Sihtgrupid

Kinnisvara korrashoiu valdkonna kutse esmataotleja ja taastõendaja.

Eesmärgid

Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ja oskused, kutsetaotlemisel nõutava teoreetiliste teadmiste testi sooritamiseks.

Sisukirjeldus

 • Info kutsetaotlejale: kutsepädevuse nõuded ja tõendamise kord, tasemetöö koostamine.
 • Kinnisvara korrashoiutegevusi reguleerivad seadused, määrused, KOV eeskirjad (AÕS, EhS, KrtS, VÕS jne).
 • Korrashoiu osapooled, omand ja valdus – osapoolte õigused, kohustused ja vastutus.
 • Kinnisvara keskkond, Standardiseerimine, Korrashoiutegevuste kirjeldamine.
 • Hooldusjuhend, (riigi)hanked.
 • Korrashoiukava koostamine, majanduskava koostamine, maht- ja ajakulu-Praktiline näide.
 • Hoone seisukorra hindamine: Piirdetarindite ehit.tehnilised probleemid, jooniste lugemine.
 • Hoone sisekliima ja energiakulu.
 • Tehnosüsteemide hooldus (vent, küte, kanal, vesi).
 • Sisekoristus, kvaliteedi hindamine.
 • Elektriseadmete hooldus, elektrivarustus — elektriohutuse tagamine (käidukorraldus).
 • Krundi, teede ja haljastuse korrashoid.
 • Raamatupidamine, finantsarvestus, omahind.

Nõuded hindamisel

Meetod: test

Test loetakse sooritatuks kui õigete vastuste osakaal on 51%

Õppevorm

Auditoorne. Osavõtmine ainult kohapeal. Õppetöö toimub reaalajas.

1. kontaktpäev (07.03.2024 09:00 – 07.03.2024 16:30)
2. kontaktpäev (08.03.2024 09:00 – 08.03.2024 16:30)
3. kontaktpäev (14.03.2024 09:00 – 14.03.2024 16:30)
4. kontaktpäev (15.03.2024 09:00 – 15.03.2024 16:30)
5. kontaktpäev (21.03.2024 09:00 – 21.03.2024 16:30)
6. kontaktpäev (22.03.2024 14:00 – 22.03.2024 15:30)

Hindamisviisid

Kokkuvõttev hindamine.

Lõpetamise tingimused

 • Õppetöös osalemine 80%,
 • positiivselt sooritatud test.

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid Moodle keskkonnas.