Liigu sisu juurde

Kõik katustest. Standardid, juhendid, hea tava ja probleemid praktikas

 • Addenda

 • veebis läbitav

  4,3

  täiendõppe punkti

  4,3

  akadeemilist tundi

 • Millal? 09.02.2024 10:00 - 13:00
 • Pääse: tasuta

Koolitajad

 • Jaak Sori

  volitatud ehitusinsener tase 8, J-Inseneribüroo OÜ

Sisu

Koolitus põhineb koolitaja omanikujärelvalve töö, ehitusprojektidele tehtud ekspertiiside ning ehitiste auditite praktikal.
Koolituse käigus käsitleme hiljuti ilmunud standardeid, juhendeid ja teisi normdokumente. Anname ülevaate uuenenud katusestandardist EVS 920-1:2021. 2023 aasta jaanuaris ilmus uus RIL 107-2022 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet (Ehitiste vee- ja niiskusekaitse juhend). Ilmunud on uus Toimivat katot 2022 ja uued RT. Juhendkaardid katuste kohta.

EESMÄRK

 • Anname ülevaate eritüüpi katustele esitatavatest nõuetest, st. kvaliteedinõuded ning nende rakendamise praktikast. Erilist tähelepanu pöörame niiskusele ja selle nõuetele, hüdroisolatsioonile ning peamistele vigadele ehitusprojektis.
 • samuti kõneleme, millega tuleks arvestada päikesepaneelida paigaldamisel lamekatusele
 • anname ülevaate uuenenud katusestandardist EVS 920-1:2021

Õpiväljundina koolituse läbinu:

 • teab ja tunneb katuste konstruktsioonilahendusi
 • teab lamekatuste kihte ning hüdroisolatsiooninõudeid meie kliimatsoonis
 • oskab näha ja ennetada niiskusega seotud probleeme
 • teab katuste sõlmlahendusega seonduvaid küsimusi

SIHTGRUPP

Projekteerijad, projektijuhid, objektijuhid, ehitusjärelevalve insenerid, ehitusettevõtte juhid jt ehitusvaldkonna spetsialistid

TEEMAD

 • Volitatud ehitusinsener Jaak Sori käsitleb koolituse käigus järgmisi teemasid:
  Üldist
  – katuse projekteerimise ja ehitamise lähtekohad
  – mhoonete niiskustehnilisest toimivusest
  – juhend hoonete niiskustehnilisest toimivusest
  – hea tava juhendid hüdroisolatsioonitöödele
  – hea tava juhendid katusetöödele
  – katusetöödel kasutatavad katusekatte materjalid
  – erinevate katusekatete kalded
  – nõuded parapettidele
  – kaldvihm
  – kaldvihmast, randa ehitamisest, hoone kõrgusest tulenevad nõuded parapettidele
  – lamekatus
  – pööratud katus, parklad, liiklustasapinnad
  – haljas katus
  – niiskus, nõuded betoonpindadele katusekatete paigaldamiseks, käidavatel tasapindadel
  – nõuded niiskusele, nõuded niiskuse mõõtmisele, niiskuse piirväärtused. Niiskuse mõõtmine
  – betooni nake, parandatud betoonpinna nake, hüdroisolatsiooni nake, nõuded nakkele. Nakke mõõtmine
  – projekteerimine. Projekteerimise puudused
  – SBS katused. Nõuded
  – PVC katused. Nõuded
  – hüdroisolatsioonid
  – meie kliimatsooni nõuded hüdroisolatsioonide paigaldamiseks
  – levinumad vead SBS lamekatuste projektides
  – levinumad vead PVC katuse projektides
  – levinumad vead hüdroisolatsiooniprojektisdes
  – levinumad vead viilkatuste projektides
  – näited vigadest, milleni viivad vead ehitusprojektides
  – veest märgunud hooned, hallitus, hais, niiskusest lagunevad ja mädanevad katusekonstruktsioonid
 • Lamekatuse kihid
  – aurutõke
  – katuse kalded
  – lombid katusel ja nende mõju võrdluses lume ja jääkoormustega
  – soojustus
  – tuulutus
  – kinnitus
 • Lamekatuse hüdroisolatsioon
  – bituumen-hüdroisolatsioonimaterjalid ja nõuded nendele
  – plast- ja kummirullmaterjalid
  – hüdroisolatsioonimaterjalide paigaldusmeetodid
 • Katuse sõlmlahendused
  – äravoolusüsteemid
  – parapetid
  – liitumine vertikaalpindadega
  – läbiviigud
  – katuseaknad ja -luugid
  – uued katusetööde Hea tava nõuded
 • Päikesepaneelid ja pindpaigaldised lamekatusetarinditel
  – käigurajad ja päikesepaneelide alused
  – koormused
  – tehnilised lahendused

Koolituse läbimisel väljastame tunnistuse. Koolitus annab 4,3 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded. Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35.38 €).
Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt.

TOIMUMISKOHT

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes.
Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.
E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

LISAINFO

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee