Liigu sisu juurde

Konserveerimisbioloogia ja -keemia

Koolitajad

 • Karin Hellat

  MSc

 • Kurmo Konsa

  PhD

Sisu

Eesmärk

 • Anda süstemaatiline ülevaade biokahjustusi tekitavatest elusorgamismidest ja erinevate materjalide ning objektide biokahjustusprotsessidest.
 • Anda ülevaade tähtsamate tehnikas ja igapäevaelus kasutatavate materjalide koostisest, omadustest, struktuurist, valmistamisest ja kasutamisest, pöörates erilist tähelepanu koostise, struktuuri ja omaduste seosele.

Teemad

 • Analüüsitakse biokahjustuste tekitajaid ja biokahjustusprotsesse. Käsitletakse bioloogilisi ohutegureid konserveerimisel ja restaureerimisel ning bioloogiliste meetodite kasutamist kultuuripärandi säilitamisel.
 • Materjaliteadus ja materjalide keemia. Materjalide koostis, struktuur ja omadused. Liht- ja liitmaterjalid. Materjalide omaduste uurimine. uued ja perspektiivsed materjalid. Lahustid. Liimid ja värvid. Plastmassid. Klaas ja keraamika. Metallisulamid. Ehitusmaterjalid. Puit. Tselluloos ja paber. Ajaloolised viimistlusmaterjalid – krohvid, värvid.

Õpiväljund

Kursuse läbinu:

 • teab peamisi biokahjustajaid;
 • tunneb peamistele biokahjustustele iseloomulikke tunnuseid;
 • oskab kirjeldada biokahjustussituatsiooni ja tuletada sellest võimalikke tõrjemeetmeid;
 • oskab eristada biokahjustusi teistest kahjustusliikidest.
 • tunneb materjalide keemia põhimõisteid, materjalide liike, põhiomadusi ja nende uurimist, materjalide kasutamist, oskab leida kirjandusest ja internetist vajalikku infot.

Keel: eesti

Maht

 • auditoorne õppetöö: 64 akadeemilist õppetundi
 • iseseisev/muu õppetöö: 92 akadeemilist õppetundi

EAP: 6

Tunnistus: TalTech tunnistus

Kontakt

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee

Ajakava

29.01.2024 12:15 – 14:00
Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat

05.02.2024 12:15 – 14:00
Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat

07.02.2024 13:15 – 17:00
Konserveerimisbioloogia
Lektor: Kurmo Konsa

12.02.2024 12:15 – 14:00
Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat

14.02.2024 13:15 – 17:00
Konserveerimisbioloogia
Lektor: Kurmo Konsa

19.02.2024 12:15 – 14:00
Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat

21.02.2024 13:15 – 17:00
Konserveerimisbioloogia
Lektor: Kurmo Konsa

26.02.2024 12:15 – 14:00
Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat

28.02.2024 13:15 – 17:00
Konserveerimisbioloogia
Lektor: Kurmo Konsa

04.03.2024 12:15 – 14:00
Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat

11.03.2024 12:15 – 14:00
Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat

18.03.2024 12:15 – 14:00
Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat

25.03.2024 12:15 – 14:00
Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat

01.04.2024 12:15 – 14:00
Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat

08.04.2024 12:15 – 14:00
Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat

15.04.2024 12:15 – 14:00
Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat

22.04.2024 12:15 – 14:00
Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat

29.04.2024 12:15 – 14:00
Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat

06.05.2024 12:15 – 14:00
Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat

13.05.2024 12:15 – 14:00
Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat