Liigu sisu juurde

Koolitusprogramm Ringse Arhitektuuri Kiirendi

Sisu

17. aprillil käivitub põhjalik koolitusprogramm Ringse Arhitektuuri Kiirendi.

EESMÄRK

RAK ehk Ringse Arhitektruuri Kiirendi on 2-aastane, neljast semestrist koosnev koolitusprogramm, millega tahame suurendada kestlikke arhitektuuri- ja ehitusalaseid teadmisi ning tõsta konkurentsivõimet ringse ja keskkonnasäästliku ruumiloome valdkonnas. Projekti laiem eesmärk on aidata kaasa Eesti arhitektuuri ekspordile ning suurendada valdkonna konkurentsivõimet välisturgudel.

Ringse Arhitektuuri Kiirendi programmi koostasid Hannes Praks, Andrea Tamm ja Mariann Drell. Nõustas Kadri-Ann Kertsmik.

SIHTRÜHM

RAK on eelkõige täiendkoolitusprogramm praktiseerivatele arhitektidele. Lisaks hõlmab kiirendi programm ka olulisi teemablokke nii ehitusega tegelevate avaliku sektori esindajatele, arendajatele ja ka laiemale avalikkusele.

TEEMAD

RAK programm on ehitatud üles teemadele, mis on lisaks Eesti 2035-s kirja pandule samuti keskkonnasäästlikkuse arengukavades: Ehituse teekaart 2040, Ehituse pikk vaade, Ringmajanduse valge raamat, Rohepöörde tegevusplaan 2023-2035, Euroopa Uus Bauhaus, Riigi jäätmekava 2022-2028, Eesti ringmajanduse tulevikupotentsiaali ja vajalike meetmete uuring, LifeIP BuildEST, Nordic Harmonisation of Life Cycle Assessment ja FCRBE – Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe.

Millest programm koosneb?

Õppereisid

Kokku on planeeritud 4 reisi Kesk- ja Põhja-Euroopasse (Oslosse, Brüsselisse, Kopenhaagenisse ja Zürichisse), mille raames külastatakse ringsete ja kestllike ehitusmaterjalide ning uuenduslike tehnoloogiaid rakendavaid projekteerimis- ja ehitusvaldkonna ettevõtteid, aga ka avaliku sektori asutusi.

Töötoad ja koolitused

Töötubade käigus õpitakse arvutama ja hindama hoone keskkonnajälajälge (koolitaja Kadri-Ann Kertsmik, Taltech), toimuvad materjalipõhised koolitused, kus hands-on meetodil tutvustame regeneratiivseid ja uuenduslikke ehitusmaterjale ja -tehnoloogiaid.

Seminarid ja objektikülastused

Seminaride ja objektikülastuste fookuses on pilootprojektide tutvustamine nii kodu- kui välismaal ning seadusandluse arengu ja uuemate arengute tutvustamine kestliku ehituse ja projekteerimise vallas. Koolitajaks oma valdkonna spetsialistid nii Eestist kui välismaalt.

Esimese poolaasta seminaride lektorite seas on: Simo Ilomets (Taltech), Eik Hermann (EKA), Yoko Alender (arhitekt, poliitik ja kirjastaja), Indrek Allmann (PLUSS arhitektid), Gabrielė Ubarevičiūtė (After Party), Marija Katrīna Dambe (Nomad Architects), Helena Rummo ja Elina Liiva (EKA), Jüri Rass ja Hannamary Seli (Kliimaministeerium), Katharina Blümke & Elena Boerman (Karlsruhe Institute of Technology), Karin Bachmann (Kino Maastikuarhitektid), Mari Möldre, Margus Tammik (ruumiloomeresidentuur VARES).

Avalikud seminarid

Avalikel seminaridel käsitletavate teemade kaudu saame teavitada ka teisi huvitatud osapooli valdkonna väljakutsest ning võimalusel kommunikeerida seda ka meedia vahendusel.

Esimene avalik seminar toimub oktoobris 2024, kus oma visioonidega esinevad: Juliane Greb (Büro Juliane Greb), Laurens Bekemans (BC Architects), Alvin Järving (Arhitekt Must) ja Brüsseli peaarhitekt Kristiaan Borret

2024-2025, 4 semestris toimub: 8 seminari, 4 töötuba/koolitust, 2 avalikku seminari, 4 õppereisi, 1 häkaton ja kokkuvõttev näitus.

MAKSUMUS

Poolaasta (semester) – 1200 €, aasta (kaks semestrit) – 2100 €, kogu programm (kaks aastat) – 3800 €. Hinnas sisalduvad lisaks loengutele reisid ja ööbimine. Hindadele lisandub käibemaks. Koolitusprogrammi läbiviimist kaasrahastab Euroopa Liit perioodi 2021-2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondi rakenduskavade vahenditest.

LISAINFO

Andrea Tamm

andrea@arhitektuurikeskus.ee