Liigu sisu juurde

Korterelamute rekonstrueerimise Kredex toetusmeetme tehniliste konsultantide koolitus

Koolitajad

 • Jana Toome

  EAS-i ja KredExi ühendusasutus

 • Urmas Mardi

  Eesti Korteriühistu Liit

 • Kärt Kraaving

  Riigi Tugiteenuste Keskus

 • Erki Soekov

  TalTech lektor

 • Jarlo Dorbek

  Hankepartner OÜ

 • Liina Laas

  Inseneribüroo Reaal

 • Targo Kalamees

  TalTech

 • Aivar Rant

  TalTech lektor

Sisu

EESMÄRK

Koolituse eesmärgiks on võimaldada korterelamute rekonstrueerimise meetme tehnilistel konsultantidel täiendada enda teadmisi hoone rekonstrueerimise projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamise ja rekonstrueerimistööde koordineerimise alal, samuti luua eeldus tehnilise konsultandi teenuse osutamiseks.

Koolituse läbinu

 • teab ja juhindub töös toetuse taotlemise tehnilistest tingimustest
 • oskab nõustada taotlejat projekteerimis- ja ehitushangete korraldamisel ja ehitushangete läbiviimisel hankeregistris
 • teab nõudeid korterelamu tehnosüsteemide uuendamiseks vastavalt toetuse nõuetele

SIHTRÜHM

Spetsialistid, kellel on soov omandada teadmisi ja asuda täitma tehnilise konsultandi ülesandeid: koostöös taotlejaga hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti (eel-, põhi- ja tööprojekti) projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamine; rekonstrueerimistööde koordineerimine; suhtlemine korteriühistuga; kohaliku omavalitsusega; projekteerijate ja töövõtjatega.

Koolitusel osalejal on vajalik eelnevalt tutvuda määruses kirjeldatud toetuse tehniliste tingumuste ja tehnilisele konsultandile esitatud nõuetega – Määrus – Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/108032023013). Nõuded tehnilisele konsultandile on toodud § 8.

TEEMAD

 • Korterelamute rekonstrueerimise toetuse taotlemise tehnilised tingimused
 • Tehnilise konsultandi koostöö korteriühistu juhatusega
 • Nõuded ehitusprojektidele
 • Nõuded hoone sisekliima tagamiseks
 • Küttesüsteemid ja nende uuendamine
 • Nõuded korterelamute õhuvahetusele; õhuvahetuse tagamise põhimõtted
 • Toimivad ventilatsiooniseadmed
 • Projekteerimis- ja ehitushangete korraldamine ja ehitushangete läbiviimine hankeregistris

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 550 € + km osaleja kohta.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub kolmel õppepäeval: 31.05.2024 kell 09:00 – 16:00, 06.06.2024 kell 09:00 – 16:30 ja 17.06.2024 kell 09:00 – 18:00. Koolituse maht on 26 akadeemilist tundi, koolitus annab 1 EAP.

Toimumiskoht on Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn.

Registreerimise tähtaeg on 29.05.2024 kell 23:59

LISAINFO

Livia Kask, tel 6202063, livia.kask@taltech.ee