Liigu sisu juurde

Kuidas ja milliseid ehitusvigu saab objekti- ja projektijuht ehitustegevuse käigus ära hoida?

Koolitajad

 • Jaak Sori

  volitatud ehitusinsener tase 8 J-Inseneribüroo OÜ

Sisu

Koolitusel anname detailse ülevaate ehitusekspertiiside käigus ilmnenud enamlevinumatest ehitusvigadest ja puudustest elamuehituses, mida objekti- ja projektijuhid saanuks ära hoida. Käsitleme nii tarindi kui ka tehnosüsteemide ning materjalide valest kasutamisest tingitud probleeme ning selle tagajärgi. Koolitus põhineb koolitaja omanikujärelevalve töö, ekspertiiside ja auditite läbiviimise praktikal. Toome praktikas esinenud fotonäiteid nii Eestist, Soomest, Rootsist kui ka Saksamaalt!

Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded. Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 4,0 TP (täiendõppe punkti).

Koolitus toimub nii saalis, veebis kui e-õppes.

EESMÄRK

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • oskab vältida valesid lahendusi ehituskonstruktsioonides
 • teab, millised on valedest lahendustest tekkivad kahjustused, nt niiskus, hallitus, ebameeldiv hais või tervisemured.

SIHTRÜHM

Projektijuhid, objektijuhid, ehitusjärelevalve insenerid, väikefirmade juhid. Koolitus sobib ka kortermajade halduritele ja korteriühistu juhatuse liikmetele, kes plaanivad või juba tegelevad maja renoveerimis- ja rekonstrueerimistöödega.

TEEMAD

Volitatud ehitusinsener Jaak Sori käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

 • ehitusseadustik ning ülevaade ehitustööde kvaliteedi nõuded
 • fotonäited ehitusvigadest ja valedest lahendustest, mida objekti- ja projektijuht saanuks ära hoida
 • alused
 • vundamendid
 • sokkel ja valesokkel
 • põrand pinnasel ja ujuvad põrandad
 • drenaaž ja vete ärajuhtimine
 • märgruumi tarindid
 • fassaadid: alumiinium- ja krohvfassaadid, kaitsmata krohvfassaadid, kaitsmata puitvooderfassaadid, kaitsmata raudbetoonfassaadid, puhasvuuk kivifassaadid, tuulduvad fassaadid, kergfassaadid teraskarkassil
 • lame-, viil- ja alumiiniumkatused. Klaaskatused, käidavad katused ja tasapinnad
 • millised on valedest lahendustest tekkivad kahjustused, näiteks veekahjustus, niiskus, hallitus, ebameeldiv hais või tervisemured
 • korterelamus rikutud elukeskkond, rahu häiriv müra, vibratsioon, praod, rikutud ja raha neelav elamu

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 4 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

MAKSUMUS

Registreerides kuni 4. jaanuarini 2024 kehtib soodushind 159 € + km, hiljem 189 € + km.
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

TASUMINE

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.

LOOBUMINE

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

LISAINFO

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee