Liigu sisu juurde

Liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimine (esmane kursus)

Sisu

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on koolitada audiitoreid, kes on võimelised Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise nõuete kohaselt teostama liiklusohutusele avalduva mõju hindamist, liiklusohutuse auditeerimist, liiklusohutust ja ohutuse kontrollimist.

Koolituse läbinu valdab:

– liiklusohutusele avalduva mõju hindamist
– teeprojekti liiklusohutuse auditeerimist
– teedevõrgu ohutuse määramist
– teeohutuse kontrollimist
– ohutustamise ettepanekuid

SIHTRÜHM

Koolituse sihtrühm on teede projekteerijad ja teedeprojektide tellijad.

Koolitusel osalemise eelduseks on erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud erialane kvalifikatsioon, osalejal peab olema vähemalt nelja-aastane töökogemus auditeerimisrühma liikmena, liikluskorralduse või teede projekteerijana või teeprojekti tellijana.

TEEMAD

Teoreetiline kursus, praktiline teeohutuse kontrollimine ja teeprojekti liiklusohutuse auditeerimine.

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 650 € + km/osaleja kohta

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub ajavahemikus 21-23. august ja 27-29. august 2024. Registreerumise tähtaeg: 5. august 2024 kell 23:59. Koolituse maht on 50 akadeemilist tundi. Kursus annab 2 EAP/52 TP-d. 

Toimumiskoht on Tallinna Tehnikaülikool (Ehitajate tee 5, Tallinn).

LISAINFO

Ave Eessalu,

tel 6202601,

ave.eessalu@taltech.ee