Liigu sisu juurde

Liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimine (korduv kursus)

Sisu

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on värskendada liiklusohutuse audiitorite teadmisi, et nad oleksid võimelised Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise nõuete kohaselt teostama liiklusohutusele avalduva mõju hindamist, liiklusohutuse auditeerimist, liiklusohutust ja ohutuse kontrollimist.

Koolituse läbinu valdab:

– liiklusohutusele avalduva mõju hindamist
– teeprojekti liiklusohutuse auditeerimist
– teedevõrgu ohutuse määramist
– teeohutuse kontrollimist
– ohutustamise ettepanekuid

SIHTRÜHM

Teede projekteerijad ja teedeprojektide tellijad.

Koolitusel osalejal peab olema erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud erialane kvalifikatsioon, ta peab olema viimase viie aasta jooksul läbinud liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimise esmakursuse, tal peab olema vähemalt nelja-aastane töökogemus auditeerimisrühma juhi või liikmena ning liikluskorralduse või teede projekteerijana või teeprojekti tellijana.

TEEMAD

Teoreetiline kursus, praktiline teeohutuse kontrollimine ja teeprojekti liiklusohutuse auditeerimine.

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 320 € + km/osaleja kohta

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub ajavahemikus 21-23. august ja 27-29. august 2024. Registreerumise tähtaeg: 5. august 2024 kell 23:59. Koolituse maht on 22 akadeemilist tundi. Kursus annab 1 EAP/26 TP-d. 

Toimumiskoht on Tallinna Tehnikaülikool (Ehitajate tee 5, Tallinn).

LISAINFO

Ave Eessalu,

tel 6202601,

ave.eessalu@taltech.ee