Liigu sisu juurde

Madalpingelised elektripaigaldised. Projekteerimisest kasutuselevõtuni.

 • Addenda

 • veebis läbitav

  12,8

  täiendõppe punkti

  16

  akadeemilist tundi

 • Millal? 12.03.2024 09:00 - 13.03.2024 16:15
 • Pääse: 535.58 €

  (439 € + km 22%)

Koolitajad

 • Jaak Kümnik

  Elektriinsener (tase 7), AS Elrato kontrolliosakonna juhataja ning kvaliteedijuht

  Jaak Kümnik omab eriala eksperdi kogemust aastast 1984. Tema pädevusse kuulub sh elektripaigaldiste inspekteerimine ning elektrialaisikute koolitamine.

Sisu

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda ülevaade paigaldise elektriprojekti sisenditest ja kuidas erinevad tehnilised parameetrid mõjutavad edasist projekteerimist. Koolitusel käsitletakse erinevaid kaitseseadmeid, nende vastastikust toimet (sh back-up kaitse, selektiivsus) ja kasutamist. Samuti vaadatakse sinna juurde standardisarja EVS-HD 60364-4 Kaitseviisid, -5 Elektriseadmete valik ja paigaldamine ja -6 Kontrollitoimingud ja sinna juurde seadusandluse nõudeid.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

– omab ülevaadet madalpingepaigaldise elektriprojekti tehnilistest sisenditest ja nende mõjust edasisele tehnilisele lahendusele
– omab ülevaadet standardisarja EVS-HD 60364-4 Kaitseviisid ja -5 Elektriseadmete valik ja paigaldamine nõuetest
– omab ülevaadet erinevatest kaitseseadmetest (erinevad kaitselülitid, sulavkaitsmed, rikkevoolu kaitselülitid, liigpinge kaitseseadmed, …),  nende vastastikusest toimest ja koosmõjust
– omab ülevaadet kontrollitoimingutest

SIHTRÜHM

Koolituse sihtrühmaks on elektriinsenerid: projekteerijad, elektritööde juhid, käidukorraldajad.

TEEMAD

1. päev (12.03):

– projekteerimise staadiumid (EVS 932:2017 Ehitusprojekt) – lühiülevaade
– ekspertiis
– seadme ohutuse seadus
– Mtm määrus nr 62 Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile
– liitumine ja erinevad tehnilised parameetrid
– kaitseseadmed – selektiivsus ja back-up kaitse
– kaitseviisid ja juhtide valik (EVS-HD 60364-4 ja -5 Madalpingelised elektripaigaldised)

2. päev (13.03):

– erinevad kaitseseadmed, nende parameetrid, kasutamine
– kaitseviisid jätk (EVS-HD 60364-4)
– üldteave elektripaigaldiste kontrollitoimingutest ja audititest

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Antud koolitus sobib erialaseks täiendkoolituseks A, B ja B1 klassi pädevustunnistuste kehtivuse pikendamisel. Samuti annab koolitus 12,8 TP (inseneri täiendõppe punkti), mida saab arvestada elektriinseneri kutse taotlemisel või taastõendamisel.Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.

Koolitus toimub 12. ja 13. märtsil 2024 kell 9.00–16.15
(kokku 16 akadeemilist tundi, ühe koolituspäeva maht 8 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.15 koolitus
12.15–13.00 paus
13.00–14.30 koolitus
14.30–14.45 paus
14.45–16.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.

MAKSUMUS

Registreerides kuni 1. märtsini 2024 kehtib soodushind 379 € + km (462,38 €), hiljem tavahind 439 € + km (535,58 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt.

TOIMUMISKOHT

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

LISAINFO

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee