Liigu sisu juurde

Mida peab korteriühistu teadma ja kontrollima korterites tehtavate remont-ehitustööde puhul

 • Addenda

 • veebis läbitav

  4

  akadeemilist tundi

 • Millal? 22.02.2024 10:00 - 13:15
 • Pääse: tasuta

Koolitajad

 • Teet Sepaste

  Ehitusekspertiisibüroo OÜ juhatuse esimees

  Riiklikult tunnustatud ekspert Teet Sepastel on üle 30 aastane kogemus ehituses, viimased 20 aastat peamiselt omanikujärelevalve ja ekspertiiside valdkonnas. Ta on kohtuekspert aastast 2006 ja sama kaua aktiivselt kogemusi jaganud. Teet Sepaste on hulgaliselt läbi viinud koolitusi ja esinenud erinevatel ehitusalastel konverentsidel. Teet Sepaste on riiklikult tunnustatud ekspert.

Sisu

Koolitusel antakse ülevaade, milliseid töid tohib korteriomanik ilma ehitusteatise ja ehitusprojektita teha ning milliseid nõudeid tuleb selliste tööde puhul järgida, et ei kahjustataks ehitise tehnilist toimivust ja teiste omanike huve. Antakse ka ülevaade töödest, millede puhul praktikas eiratakse nõuetekohase vormistamise nõudeid ning kuidas võidakse remont-ehitustöödega kahjustada ehitise nõuetekohast tehnilist toimivust. Samuti antakse soovitused, millist informatsiooni tehtavatest töödest peaksid korteriühistud omama ja säilitama.
Koolitusel tuuakse näiteid konkreetsetest juhtumitest.

EESMÄRK

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, milliste tööde tegemiseks tuleb esitada ehitusteatis ja koostada ehitusprojekt
 • teab, milliseid tehnilisi lahendusi ja mis tingimustel võib muuta
 • oskab hinnata tööde kontrollimise ja dokumenteerimise vajadust
 • omab põhjalikku ülevaadet sagedamini esinevatest nõuete rikkumiste

SIHTGRUPP

Korteriühistute juhatuste liikmed, renoveerimist vajavate korterite omanikud

TEEMAD

Teet Sepaste käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:
mis on remont ja mis on ehitamine
milliste tööde tegemiseks tuleb koostada ehitusprojekt
millised remont-ehitustööd ja kuidas tuleb dokumenteerida
kuidas hinnata remondi lahenduste samaväärsust
milliseid nõudeid on sageli rikutud, näidete alusel:
– vannitubade ümberehitamine
– küttesüsteemi remont
– jahutuse lisamine
– põrandate remont
– korteri- ja siseuste asendamine
– tuleohutuse muutmine
– ventilatsiooni muutmine
Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

TOIMUMISKOHT

Koolitus toimub nii reaalajas veebis kui ka e-õppes.
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.
Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.
E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

LISAINFO

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee