Liigu sisu juurde

Moodulmajade projekteerimine

 • Tallinna Tehnikaülikool

 • veebis läbitav

  6

  täiendõppe punkti

  44

  akadeemilist tundi

 • Millal? 13.09.2024 - 13.12.2024
 • Pääse: 402.60 €

  (330 € + km 22%)

Sisu

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda ülevaade moodulmajade ja nende projekteerimise spetsiifikast.

Kursuse läbinu:
– analüüsib ja võtab arvesse moodulmajade arhitektuurilist lahendust mõjutavaid asjaolusid
– kirjeldab moodulmajade elementide ja hoone kui terviku jäigastamise põhimõtteid
– teeb olulised tugevusarvestused
– kavandab põhikonstruktsioonid ja detailid
– arvestab projekteerimisel moodulmajade spetsiifikast tulenevaid peamisi ehitusfüüsikalisi aspekte (niiskusturvalisus, õhupidavuse tagamine, heliisolatsioon)
– arvestab projekteerimisel moodulmajade transpordi ja paigalduse põhimõtteid

SIHTRÜHM

Ehitusinsenerid ja ehitusinseneriõppes osalejad. Eelkõige suunatud projekteerijatele. Koolitusel osalemine eeldab ehitusinsenerile vajalikke alusteadmisi (tugevusõpetus, ehitusmehaanika, puitkonstruktsioonid, konstruktsioonide projekteerimise alused).

TEEMAD

 • Moodulmaja ja selle spetsiifika
 • Arhitektuurilist lahendust mõjutavad asjaolud
 • Tugevusarvutused, hoone kui terviku ja elementide jäigastamine
 • Ehitusfüüsikalised aspektid: niiskusturvalisus, õhupidavuse tagamine, heliisolatsioon
 • Konstruktsioonilised ja arhitektuursed lahendused erinevate projektide näitel, moodullahenduste näiteid maailmast
 • Erilised moodulid ja lahendused projektide näitel (nt trepikojad, liftišahtid, rõdud)
 • Tehnosüsteemid moodulmajas ja nende paigaldamine
 • Moodulmajade liinitootmine
 • Moodulmajade transport ja paigaldus.

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 330 €.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub ajavahemikus 13.09.2024—13.12.2024. Registreerimise tähtaeg on 13.09.2024 kell 23:59. Koolituse maht on44 akadeemilist tundi ja 6 EAP. 

Koolitus toimub Tallinna Tehnikaülikooli Moodle keskkonnas.

LISAINFO

Kai Kalda-Kiisk, kai.kalda@taltech.ee