Liigu sisu juurde

Plaatimistööde põhioskused

Koolitajad

  • Erkki Tikan

    Tallinna Ehituskooli erialaõpetaja

    Erkki Tikanil on töökogemus plaatimistöödes alates 1992., ehitustöödes alates 1984. aastast. Koolitanud on ta alates 1997. aastast, läbinud hulgaliselt täiendkoolitusi, muuhulgas kaasaegsete materjalide ja segude, hüdroisolatsiooni ning tööohutuse teemadel.

  • Meeta Heinaste

    Tallinna Ehituskooli ehituse õppesuuna juhtõpetaja

    Meeta Heinastel on töökogemus pedagoogina alates aastast 1978 Tallinna Ehituskoolis ehituserialade kutseõpetajana sh. täiskasvanute koolitajana. Ta on osalenud erialastel täienduskoolitustel ja rahvusvahelistes koostööprojektides. WorldSkills 2009 ja 2015 ning EuroSkills 2012 võistlusteks Eestit esindanud plaatija ettevalmistaja. Võistluse „Noor Meister“ plaatijate ettevalmistaja.

Sisu

EESMÄRK

Koolitus on mõeldud kõigile, kes on huvitatud plaatimistööde põhitõdede omandamisest. Koolitus on väga praktiline ning selle raames saab osaleja valmistada ette plaaditava pinna, paigaldada hüdroisolatsioonimaterjale ning plaatida seina- ja põrandapinda.

Kursuse läbinu:
– valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid
– valmistab ette plaaditavad pinnad, kasutades selleks sobilikke materjale
–  paigaldab nõuetekohaselt hüdroisolatsioonimaterjalid hoone siseruumides järgides tööde
tehnoloogiat
– plaadib seina- ja põrandapinnad keraamiliste ja kiviplaatidega järgides tööde tehnoloogilist
järjekorda ja kvaliteedinõudeid
– järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel
energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ja töö- ja keskkonnaohutusnõudeid

SIHTRÜHM

Koolituse sihtrühm on kõik erialastest oskustest huvitatud isikud.

TEEMAD

Teoreetilise õppe teemad – 10 h

1) plaatide liigitus ning plaatimis- ja vuugisegude omadused ja kasutamine, 1 h
2) plaatimistöös kasutatavad tööriistad, vajalike materjalide koguse ja tööaja arvestamine, 2 h
3) plaatide töötlemine ja pindade ettevalmistamine plaatimiseks, 1 h
4) küttekaablite paigaldamine plaaditavate pindade alla, 1 h
5) hüdroisolatsioonimaterjalide paigaldamine, 1 h
6) seinte ja põrandate plaatimine, 1 h
7) vuukide täitmine ja plaaditud pindade puhastamine, 1 h
8) energiatõhusa ehitamise põhimõtted, 1 h
9) töö- ja keskkonnaohutusnõuded, 1 h

Praktilise õppe teemad – 70 h

1) pindade ettevalmistamine plaatimiseks, 9 h
2) plaatide lõikamine ja töötlemine, 5 h
3) hüdroisolatsiooni paigaldamine, 5 h
4) seina plaatimine, vuukimine ja puhastamine, 30 h
5) põranda plaatimine, vuukimine ja puhastamine, 20 h
6) plaatkatte remont, 1 h

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 880 €.

TOIMUMISKOHT

Tegemist on praktilise koolitusega, mis eeldab koolis kohapeal käimist.
Koolitus toimub kolm korda nädalas: esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti õhtusel ajal kell 17-21, viimasel nädalal on neli koolituspäeva: E, T, K, N.
Kokku on 16 koolituskorda: 26.02., 27.02., 28.02., 04.03., 05.03., 06.03., 11.03., 12.03., 13.03., 18.03., 19.03., 20.03., 25.03., 26.03., 27.03. ja 28.03.2024. Koolituspäevade osas võib toimuda vähesel määral muudatusi.

Koolitus toimub Tallinna Ehituskooli auditooriumis Pärnu mnt 162.

LISAINFO

Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
5558 0285