Liigu sisu juurde

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika

Koolitajad

 • Raul Keba

  Ristal Keba Partnerid Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner

  Raul Keba on töötanud Tallinna linnaplaneerimise ameti juriidilise osakonna juhatajana, esindades linna peamiselt planeerimis- ja ehitusvaldkonnaga seotud kohtuvaidlustes. Ta on osalenud Tallinna linna ja Harjumaa Omavalitsuse Liidu esindajana ka kehtiva planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku väljatöötamisel. Koolitamisega on Raul Keba tegelenud viimased kümmekond aastat, lisaks ehitus- ja planeerimisõigusele kuulub tema kompetentsi veel avaliku haldusega seotud vaide ja halduskohtumenetlus, samuti kaasomanike ja korteriühistutega seonduvad küsimused.

Sisu

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas ning tutvustada uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid.

Koolitus annab:

– ülevaate, millal ja mis tingimustel saab asendada detailplaneeringu kohustuse projekteerimistingimustega
– milline on detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste rakenduspraktika
– kuidas lahendada infrastruktuuri väljaehitamise küsimused
– kuidas toimub ehitusteatise ja kasutusloa menetlus
– uutest valdkonda puudutavatest kohtulahenditest ning riigiasutuste praktikast

SIHTRÜHM

Koolituse sihtrühm on:

– riigi- ja kohaliku omavalitsuste ametnikud, kes tegelevad planeerimise ja ehitamise valdkonnaga
– kinnisvara arendamisega tegelevate ettevõtete spetsialistid, sh maaklerid, hindajad jne
– ehitusettevõtete spetsialistid, kes tegelevad igapäevaselt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse küsimustega
– arhitektid ja projekteerijad
– muud valdkonnast huvitatud isikud

TEEMAD

 • Planeerimisseaduse muudatused – planeeringute andmekogu, taristu väljaehitamise kuude kandmise kord, muud olulisemad muudatused
 • Ehitusseadustiku planeeritavad muudatused – teavitamine ja loakohustus, menetlustähtajad, ajutised ehitised, projekteerimistingimused, muud olulisemad muudatused
 • Ehitisregistri uuendused
 • Detailplaneeringu asendamine projekteerimistingimustega  
 • Detailplaneeringu täpsustamine projekteerimistingimustega
 • Infrastruktuuri väljaehitamise küsimused – KOVi nõuded detailplaneeringu menetluses, nõuded projekteerimistingimuste menetluses, kohustuste ülevõtmine uue arendaja poolt
 • Ehitusteatise ja ehitusloa menetluse praktilised küsimused
 • Kasutusteatise ja kasutusloa menetluse praktilised küsimused
 • Olulisemate planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavate kohtulahendite ülevaade

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 249 €. Hind sisaldab käibemaksu.
Koolitus “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika” + täiendavad lisaõppematerjalid “Uus ehitusseadustik ja ehitamine. Praktilised näpunäited uue seaduse rakendamisel” ja “Planeerimisseadus ja selle rakendamine. Nõuanded ja praktilised näited”– 271 €.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub 10.10.2024 kell 10.00-14.15. Koolituse auditoorne maht on 5 akadeemilist tundi.

Koolitus toimub hübriidõppe vormis – osaleja saab valida, kas osaleb kontaktkoolitusel klassiruumis või veebi teel.

Kontaktkoolitus toimub Kinnisvarakooli koolitusklassis Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel ruumis number 138 (sissepääs sisehoovist). Flora Maja sisehoovis on tasuline parkla. Parkimine ümberkaudsetel tänavatel tasuta.
Online-koolitus toimub MS Teamsi keskkonnas. Osalemise info saadetakse osalejatele eraldi registreerumise järel.

LISAINFO

Margot Toompark
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee