Liigu sisu juurde

Pottsepa koolitus

Koolitajad

  • Jaanus Niinemets

    Tallinna Ehituskooli erialaõpetaja

    Jaanus Niinemets on pottsepp-meister (tase 5), valdkonnas töötanud alates 2005. aastast, õpetajana töötanud alates 1997. aastast.

Sisu

EESMÄRK

Koolitus on mõeldud kõigile, kes on huvitatud pottsepatööde algteadmistest. Varasemaid teadmisi valdkonnast ei eeldata, aga ehitusalane kogemus tuleb kindlasti õppimisel kasuks.

Kursuse läbinu:
– tunneb pottsepatöödel kasutatavaid materjale ja töövahendeid ning nende valiku põhimõtteid arvestades tööde tehnoloogiat, oskab arvutada materjalikulu
– valmistab ette nõuetekohase töökoha ja valmistab ette vajalikud tööriistad ja -vahendid, materjalid ja lisatarvikud
– teeb tööjooniseid või projekti järgides kütteseadme ehitamiseks    vajalikud märke- ja mõõdistustööd, kasutades selleks asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid
– ehitab juhendaja juhendamisel vastavalt tööjoonisele ja kehtivatele tuleohutusnõuetele tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmeid ja nendega kaasnevaid süsteeme (nt lõõrid, korstnad)
– järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel tuleohutusnõudeid, energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töö- ja keskkonnaohutusnõudeid

SIHTRÜHM

Täiskasvanud, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi pottsepa erialal

TEEMAD

Auditoorse õppe teemad – 20 h

1) pottsepatöö põhireeglid, 4 h
– pottsepatööde tehnoloogia, tööde teostamise järjekord;
– pottsepatöödel kasutatavad töövahendid ja –materjalid, materjalikulu arvestamine
– pottsepatöödeks kasutatavad metallmanused
– kollete ja lõõristike ehitus
– küttekehade soojasalvestus ja selle arvutamine
– soojuspaisumine ja selle arvutamine
2) pottsepatöö tuleohutus, energiatõhusa ehitamise põhimõtted, töö- ja keskkonnaohutusnõuded, 4 h
3) korstnate tüübid ja ehitus, 2 h
– telliskorstnad
– moodulkorstnad
4) pliitide ja soojamüürid tüübid ja ehitus, 2 h
– praeahjuga ja soojamüüriga pliidid
– kaminpliidid
5) kaminate tüübid ja ehitus, 2 h
– harilikud telliskaminad
– soojasalvestavad kaminad
– välikaminad
– tsirkulatsioonkaminad
– kahe põlemiskoldega tsirkulatsioonikaminad
6) ahjude tüübid ja ehitus, 2 h
– erinevate lõõristikega tellisahjud
– kaminahjud – pottahjud
– voolukivist ahjud
7) küttekollete kasutamine ja hooldus, 2 h
8) pottsepa remonttööde teostamine, 2 h

Praktilise õppe teemad – 100 h

1) telliskorstna ladumine, 3 h
2) moodulkorstnate monteerimine, 2 h
3) pliidi ja soemüüri ladumine, 45 h
4) kamina ehitamine, 3 h
5) tellisahju ladumine, 35 h
6) kaminahjuga tutvumine, 1 h
7) voolukivist ahjuga tutvumine, 1 h
8) ahjupottide paigaldamine, 10 h

Iseseisva töö teemad – 60 h

1) kütteseadmete materjali arvutamine, 20 h
2) eesti tuleohutusnormid, kehtivad standardid, 25 h
3) eriotstarbelised küttekolded, 15 h

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 960 €.

TOIMUMISKOHT

Tegemist on praktilise koolitusega, mis eeldab koolis kohapeal käimist.
Koolitus toimub kolm korda nädalas (esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti) õhtusel ajal kell 17-21.
Kokku on 24 koolituskorda: 25.03., 26.03., 27.03., 1.04., 2.04., 3.04., 8.04., 9.04., 10.04., 15.04., 16.04., 17.04., 22.04., 23.04., 24.04., 29.04., 30.04., 06.05., 07.05., 08.05., 13.05., 14.05., 15.05. ja 20.05.

Koolitus toimub Tallinna Ehituskooli auditooriumis Pärnu mnt 162.

LISAINFO

Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
5558 0285