Liigu sisu juurde

Puidupõhiste materjalide CNC töötlemiskeskuse operaatori baaskoolitus

Koolitajad

  • Olav Oja

    Olav Oja töötab Tallinna Ehituskoolis, omab tisleri eriala (tase 3) ja CNC operaatori eriala (tase 4).

  • Kalle Palts

    Kalle Palts töötab Tallinna Ehituskoolis, omab tisleri eriala (tase 4) ning CNC operaatori eriala (tase 4).

Sisu

EESMÄRK

Koolitus on mõeldud kõigile, kes on huvitatud puidutöötlemisoskustest CNC valdkonnas. Koolitus viiakse läbi kahel masinal – Biesse Rover A, 5-teljeline, CAD/CAM tarkvara bSolid (masinapõhine tarkvara) ja CNC Step S-720, 3-teljeline, CAD/CAM tarkvara Alphacam2015.

Kursuse läbinu:

– tunneb CNC töötlemiskeskuste ehitust ja tööpõhimõtteid, puit- ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemise režiime
– kavandab tööprotsessi arvestades tööülesannet, toote valmistamiseks koostatud joonist, tehnoloogiakaarti ja programmi ning arvestab töötlemiskeskuse tehnoloogilisi võimalusi
– valib olemasolevatest programmidest sobiva, valmistab detailid ja hindab nende vastavust tööülesandes antud kvaliteedinõuetele
– järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töö- ja keskkonnaohutusnõudeid
– reageerib pingi veateadetele, eristab ja salvestab need arvestades valmistajatehase etteantud juhiseid

SIHTRÜHM

Puidutöötlemiseoskustest huvitatud inimesed, kes soovivad ennast täiendada CNC valdkonnas.

TEEMAD

Teoreetilise õppe teemad – 30 h

1) CNC töötlemiskeskuse ehitus ja tööpõhimõtted ning puidu ja puidupõhiste materjalide
lõiketöötlemise režiimid, 15 h
2) kasutatavate lõikeriistade erisused, seadistamise nõuded, nende seisukord ning vastavus
tööoperatsioonile, 10 h
3) tööprotsessi kavandamine arvestades tööülesannet, toote valmistamiseks koostatud joonist,
tehnoloogiakaarti ja programmi ning töötlemiskeskuse tehnoloogilised võimalused, 3 h
4) tegevuse analüüs CNC töötlemiskeskusega töötamisel, 1 h
5) töötervishoiu ja tööohutusnõuded, töökaitsevahendeid ning ohutud töövõtted, 1 h

Praktilise õppe teemad – 50 h

1) CNC töötlemiskeskuse käivitamine, seadistamine ja seiskamine vastavalt valmistajatehase
juhisele, 15 h
2) olemasolevate programmide sobivus ja detailide valmistamine, vastavus tööülesandes
antud kvaliteedinõuetele, 30 h
3) pingi veateated, nende eristamine ja salvestamine arvestades etteantud juhiseid, 5 h

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 2400 €.

TOIMUMISKOHT

Tegemist on praktilise koolitusega, mis eeldab koolis kohapeal käimist.
Koolitus toimub kolm korda nädalas (esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti), õhtusel ajal kell 17-21. Viimasel nädalal on neli päeva järjest E, T, K, N.
Kokku on 16 koolituskorda: 6.05., 7.05., 8.05., 13.05., 14.05., 15.05., 20.05., 21.05., 22.05., 27.05., 28.05., 29.05., 3.06., 4.06., 5.06. ja 6.06.2024.

Koolitus toimub Tallinna Ehituskooli auditooriumis Pärnu mnt 162.

LISAINFO

Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
5558 0285