Liigu sisu juurde

Puitmööbli restaureerimise põhioskused

Koolitajad

  • Sven Aunaste

    Tallinna Ehituskooli mööblirestauraatori eriala kutseõpetaja

    Sven Aunaste on lõpetanud Tallinna Ehituskooli mööblirestauraatori erialal ning Tallina Ülikooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse erialal. Ta on osalenud erinevates restaureerimisprojektides ning töötanud Ennistus OÜ-s, lisaks poiste tööõpetuse õpetajana üldhariduskoolis.

  • Margus Sildre

    Tallinna Ehituskooli mööblirestauraatori eriala kutseõpetaja

    Margus Sildre on töötanud 13 aastat Eesti Ajaloomuuseumis mööblirestauraatorina, lisaks Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses kutseõpetajana.

Sisu

EESMÄRK

Koolituse läbinu:
– taastab lihtsamat puitmööblit (laud, tool, kapp) arvestades algupärast viimistlusviisi ja -materjali
– dokumenteerib teostatud tööd nõuetekohaselt
– järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamise, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid

SIHTRÜHM

Koolitus on mõeldud kõigile, kes on huvitatud puitmööbli taastamise algtõdede õppimisest ning õigete töövõtete omandamisest.

TEEMAD

Teoreetilise õppe teemad:
1) mööbliesemete areng läbi erinevate ajastute ja stiiliperioode
2) esemete seisukorra uurimine ja hindamine
3) mööblieseme säilitamise ja taastamise võimalused, tehnoloogiad ja kasutatavad töövahendid
4) restaureerimistööde dokumenteerimine
5) puitmööbli restaureerimise põhitõed ja –võtted
6) töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõuded

Praktilise õppe teemad:
1) mööblieseme kahjustuste määramine
2) eseme osandamine ja pinna puhastamine
3) puitosade käsitsi viimistlemine
4) restaureerimisaruande koostamine

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 1200 €, käibemaksu ei lisandu.

TOIMUMISKOHT

Tegemist on praktilise koolitusega, mis eeldab koolis kohapeal käimist. Tunnistuse saamiseks on vajalik osalus vähemalt 70 % kursuse mahust.

Koolitus toimub Tallinna Ehituskooli auditooriumis Pärnu mnt 162.

Koolitus toimub üle nädala neli korda nädalas (esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti) õhtusel ajal kell 17-21. Viimasel nädalal toimub kursus erandlikult E, T, N ja R.
Kokku on 16 koolituskorda: 18.03., 19.03., 20.03., 21.03., 01.04., 02.04., 03.04., 04.04, 15.04., 16.04., 17.04., 18.04., 29.04., 30.04., 02.05., 03.05.2024. Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi

LISAINFO

Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
5558 0285