Liigu sisu juurde

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus

Koolitajad

 • Ralf Tamm

  Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Mall Nukke

  Tallinna Tehnikakõrgkool

Sisu

Ettevalmistuskursusel õpitakse joonistamist ja arhitektuurset kompositsiooni. TTK rakendusarhitektuuri erialale kandideerimisel on võimalik saada 0,5 lisapunkti. Kursusel suurepärase (5) tulemuse saanud kandidaatidelt ei nõuta sisseastumiskatsel osalemist.

EESMÄRK 

Kursusel õpitakse joonistamist ja arhitektuurset kompositsiooni eesmärgiga populariseerida rakendusarhitektuuri eriala ja valmistada sisseastujaid ette sisseastumiskatsete sooritamiseks ja arhitektuuriinstituudis õppimiseks.

SIHTGRUPP

rakendusarhitektuuri erialale sisseastujad

Kontaktpäevade ajakava:

1. kontaktpäev (06.03.2024 16:00 – 06.03.2024 18:30)
2. kontaktpäev (13.03.2024 16:00 – 13.03.2024 18:30)
3. kontaktpäev (18.03.2024 16:00 – 18.03.2024 18:30)
4. kontaktpäev (20.03.2024 16:00 – 20.03.2024 18:30)
5. kontaktpäev (25.03.2024 16:00 – 25.03.2024 18:30)
6. kontaktpäev (01.04.2024 16:00 – 01.04.2024 18:30)

ÕPIVÄLJUNDID

Joonistamises:

 • tunneb grafiiditehnikat ja oskab seda algtasemel kasutada
 • tunneb peamisi perspektiivireegleid ja oskab neid rakendada ruumiliste objektide kujutamisel
 • tunneb joonistuse kompositsiooni põhialuseid
 • saab aru käelise tegevuse vajalikkusest erialal

Arhitektuurses kompositsioonis:

 • mõistab püstitatud ülesannet
 • omandab arhitektuurse graafika alused – kasutab joont ja pinda nii vabakäeliselt kui ka joonestusvahendi abil
 • omandab arhitektuurse kompositsiooni alused – analüüsib tasapinnalist ja mahulist ruumipilti ja oskab komponeerida tervikut
 • oskab visualiseerida arhitektuurset ideed joonistamise abil
 • oskab visualiseerida arhitektuurset ideed maketeerimise abil
 • tunnetab ja tajub maastaapi ja mõõtkava
 • vormistab töö korrektselt ja esteetiliselt

Sisukirjeldus:

Joonistamine (10 akad h)

 • Vajalike töövahendite tutvustus. Alusjoonise ülesehitamine. Lihtsa natüürmordi alusjoonis.
 • Varjutamise põhimõtete tutvustus. Natüürmordi varjutamine.
 • Perspektiivireeglite tutvustus. Seadeldise (taburett) konstrueerimine vastavalt perspektiivi reeglitele.
 • Seadeldise (tool) konstrueerimine vastavalt perspektiivi reeglitele, varjutamine.

Arhitektuurne kompositsioon (10 akad h)

 • Graafilised harjutused – joon, pind.
 • Graafiline skitseerimine– arhitektuurne kontekst, funktsioon, mastaap, mõõtkava, perspektiiv.
 • Graafiline komponeerimine.
 • Mahuline komponeerimine – makett.

TOIMUMISKOHT

Tallinna Tehnikakõrgkool
Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades.

LISAINFO

Hele-Mall Leego
hele-mall.leego@tktk.ee