Liigu sisu juurde

Raudbetoonkonstruktsioonide kahjustused ja praod ning nende tekkepõhjused

Koolitajad

 • Mihkel Kiviste

  Tallinna Tehnikaülikool

Sisu

EESMÄRK

Koolituse sisuks on tutvustada õppijatele raudbetooniga töötamise põhimõtteid ja nõudeid raudbetoonkonstruktsioonidele. Samuti antakse ülevaade erinevatest raudbetooni kahjustustest ja pragudest ning nende tekkimise põhjustest. Eesmärk on anda osalejatele teadmised:

 • raudbetoonkonstruktsiooni töötamise põhimõtetest
 • kestvusnõuete kohta raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimisel
 • olemasolevate raudbetoonkonstruktsioonide kahjustusmehhanismidest
 • betooni prao tüüpidest ja nende tekkepõhjustest
 • raudbetooni kahjustuste uuringu üldistest põhimõtetest

Koolituse läbinu:

 • teab inimtegevusest tingitud raudbetooni kahjustuste tekkimise põhjuseid
 • tunneb betooni kahjustusmehhanisme ja orienteerub nende hindamisel
 • teab betooni pragude tekkimise põhjuseid
 • oskab vähendada või ära hoida võimalikku pragude tekkeriski
 • raudbetoonkonstruktsioonide ehitamisel

SIHTRÜHM

Ehitusjuhid, ehitustöölised (v.a elektrikud), hoonete omanikud, ehitusjuhid (töödejuhatajad, objektijuhid, projektijuhid), projekteerijad, järelvalvega seotud isikud, kohaliku omavalitsuse esindajad.

TEEMAD

 • Raudbetooni töötamise põhimõte, liigitus, eelised ja puudused
 • Betooni kivistumisega kaasnevad protsessid, armatuuri vajadus ja liigid
 • Nõuded raudbetoonkonstruktsioonidele, arvutamise põhimõtted
 • Defektid ja kahjustuste teke olemasolevates raudbetoonkonstruktsioonides
 • Praktilise töö esitlused, juhtumi analüüs

MAKSUMUS

Koolitus rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“.

Koolitus on tasuta tingimusel, kui koolitus läbitakse täies mahus. Registreerumine ei taga automaatselt kohta koolitusel. Valiku kriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine. Kui olete osalejate hulka arvatud, võetakse Teiega enne koolituse algust ühendust.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub õppepäevadena ajavahemikus 23.08.2024 – 04.10.2024 Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledži ruumides, Puiestee tn 78, Tartu. Koolituse maht on 52 akadeemilist tundi

LISAINFO

Krista Toom
koordinaator
tel 55 614 032
krista.toom@taltech.ee