Liigu sisu juurde

Restaureerimise ettevalmistustööd

Koolitajad

  • Tallinna Tehnikaülikooli lektorid

  • Muud eriala spetsialistid

Sisu

Eesmärk

Anda ülevaade arhiivindusest ja arhiivimaterjalidest, ajaloolist materjali koondavatest andmebaasidest ja nende kasutamisest ning objekti ajaloolise ülevaate koostamisest.

Sihtgrupp

Koolitus on eelkõige adresseeritud ehitusinseneridele ja maastikuarhitektidele ning siduserialade spetsialistidele.

Teemad

Vastab õppeainele NTS1470 Restaureerimise ettevalmistustööd.

  • Ülevaade arhiivinduse ajaloost, õppekäik arhiivi, tutvumine arhiivisüsteemi ja materjalidega.
  • Ajaloolise materjali digitaalised andebaasid ja nende kasutamine.
  • Objekti ajaloolise ülevaate koostamiseks sobiliku materjali otsimine ja ülevaate koostamine.

Õpiväljund

Kursuse läbinu omab ülevaadet arhiivisüsteemist ja on arhiiviallikatele tuginedes võimeline koostama objekti ajaloolise ülevaate.

Keel: eesti

Maht

  • auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi
  • iseseisev/muu õppetöö: 46 akadeemilist õppetundi

EAP: 3

Tunnistus: TalTech tunnistus

Kontakt

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee